Meklēt


XML katalogs

XML kataloga piekļuves tiesības

Pēc noklusējuma vietnē reģistrētiem lietotājiem nav piekļuves tiesību XML katalogam. Lai iegūtu šīs piekļuves tiesības, nepieciešams sazināties ar SIA "Akvedukts" speciālistiem (inga@akvedukts.lv).

Dokumentācijas un piemēru (PHP, WSH) lejupielāde

Pilnu dokumentācijas versiju un piemērus var lejupielādēt šeit:documentation.zip  samples.zip

Sistēmas apraksts

XML kataloga lietotājiem ir iespēja apskatīt informāciju par produktiem un to klasifikāciju. Produktu klasifikācija ir statisks dokuments, kas tiek automātiski atjaunināts ik pēc 3 stundām. Atšķirībā no produktu informācijas klasifikācijas, tie ir 2 PHP skripti, kas atkarībā no HTTP izsaukumu parametriem dinamiski veido XML atbildi (dokumentu). Viens no šiem PHP skriptiem meklēšanu veic pēc koda, cits veic meklēšanu norādītajā katalogā un tā apakškatalogos. Abos gadījumos tiek izmantots UTF-8 kodējums.