Meklēt


Meklēt


XML katalogs

Produktu XML dati

Lai iegūtu informāciju par produktiem, tiek izmantoti divi skripti:

  • Skripts http://www.akvedukts.lv/xml/prepare_product_by_code.php meklēšanu veic pēc produkta koda vai tā fragmenta.
  • Skripts http://www.akvedukts.lv/xml/prepare_product_by_tree.php produktu meklēšanu veic noteiktajā katalogā vai tā apakškatalogos.