Meklēt


Meklēt


AKCIJA 2016 - PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI!

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! organizators:

SIA "AKVEDUKTS"
Reģ. Nr. 40003236340
Adrese: Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieki:

Akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! var piedalīties personas, kuras pārstāv uzņēmumus, kas reģistrēti un preču pasūtīšanu veic izmantojot SIA "AKVEDUKTS" e-noliktavas pasūtīšanas sistēmu.

Personām, kuras pārstāv uzņēmumus, kam saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumu noteikumiem piemēroti bonusu, atlaižu vai citi īpaši nosacījumi, piedalīšanās akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! liegta.

Dalības uzsākšana akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI!:

Dalību akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! persona uzsāk:

  • 2017. gada 01. janvārī (ja interneta pasūtīšanas sistēmā reģistrējusies līdz 01.01.2017.)
  • līdz ar paroles saņemšanas brīdi, reģistrējoties SIA "AKVEDUKTS" interneta pasūtīšanas sistēmā (ja interneta pasūtīšanas sistēmā reģistrējas pēc 01.01.2017.).

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laiks

No 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Pieteikumus dāvanu saņemšanai par akcijas darbības laikā uzkrātajiem punktiem var iesniegt līdz 2018. gada 28. februārim.

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! būtība

Akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! piedalās visas preces, kuras pasūtītas SIA "AKVEDUKTS" e-noliktavas pasūtīšanas sistēmā laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. un par kurām veikta samaksa.

Akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! piedalās personas, kuras preču pasūtīšanu laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. veic izmantojot SIA "AKVEDUKTS" e-noliktavas pasūtīšanas sistēmu.

Personām, kuras pārstāv uzņēmumus, kam saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumu noteikumiem piemēroti bonusu, atlaižu vai citi īpaši nosacījumi, piedalīšanās akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! liegta.

Veicot preču pasūtīšanu SIA "AKVEDUKTS" e-noliktavas pasūtīšanas sistēmā, personai tiek piešķirti punkti.

Uzkrāto punktu skaits atkarīgs no e-noliktavas pasūtīšanas sistēmā pasūtīto preču summas (bez PVN).

Par katriem pasūtītajiem EUR 100,00 tiek piešķirts 1 punkts (neatkarīgi, vai tā ir viena pasūtījuma summa vai vairāku pasūtījumu kopsumma). Viens punkts, izvēloties dāvanu, vienlīdzīgs EUR 1,00.

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieki punktus var krāt un, sasniedzot vismaz 20 uzkrātos punktus, apmainīt tos pret dāvanu no interneta veikaliem www.cenuklubs.lv, www.sportshop.lv, vai Akvedukts e-noliktavas sistēmas.

Piešķirtos punktus iespējams pārvērst dāvanās tikai pēc veikto pasūtījumu apmaksas.

Pavadzīmes apmaksas kavējums, kas garāks par 15 dienām, var būt par pamatu punktu anulēšanai/neieskaitīšanai, kas pienākas par šo darījumu.

Punktus krāt un uzkrātos punktus dāvanās pārvērst var tikai akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laikā.

Lai akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieks saņemtu dāvanu:

  • Dalībnieks interneta veikalā www.cenuklubs.lv vai www.sportshop.lv atbilstoši uzkrāto punktu skaitam izvēlas dāvanu;
  • par dāvanas izvēli (norādot dāvanas nosaukumu, parametrus, cenu) paziņo SIA "AKVEDUKTS" akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! projekta vadītājam (Inga Lūce, tālr. 67606390; e-pasts: inga@akvedukts.lv);
  • Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! projekta vadītājs pārbauda iesniegto parametru atbilstību pieteiktās dāvanas iegādei;
  • Projekta vadītājs organizē izvēlētās dāvanas saņemšanu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;
  • Saņemot dāvanu tiek parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts.

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laikā, saņemot dāvanu, uzkrātie punkti (atbilstoši saņemtās dāvanas vērtībai) tiek dzēsti.

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laikam beidzoties, dāvanu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2018. gada 28. februārim.

Laika posmā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. uzkrātie punkti, kas netiek pārvērsti dāvanās, līdz 28.02.2018., tiek dzēsti.

Sakrātos punktus nevar apmainīt pret naudu, nodot trešajām personām vai apvienot ar citu akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieku punktiem. Dāvanu var izvēlēties tikai sakrāto punktu vērtībā, naudas piemaksa vērtīgākas dāvanas saņemšanai nav iespējama.

 

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! Projekta vadītājs

Inga Lūce