Search


Search


Question and answers

Rūdolfs

05 Sep 2019

Pareiza izplešanās trauka izvēle un tā spiediens

(Apkure)

Labdien,
Vēlējos noskaidrot kādu izplešanās katlu (lielumu) izvēlēties.
Sistēmas augstškais punkts ir ~6m metru augstumā (divu stāvu mājā).
Kopējais tilpums apkures sistēmai ir ~1400 --> katls 147l, akumulācijas tvertne 1000l , 8 voogle& noot 600x1000 radiatori 57l un papildus trubas.
Katlam maksimālais darba spiediens 1.5bar.
Biju plānojis slēgta tipa apkuri.
Un varbūt varat arī ieteikt sūkni kādu izmantot un kam pievērst uzmanību.

Paldies jau iepriekš par palīdzību!

Akvedukts

09 Sep 2019

Pareiza izplešanās trauka izvēle un tā spiediens

Aprēķina metodes ir dažādas, šī ir viena no:

1) Trauka izmantojamam tilpumam jāsakrīt ar izplešanās tilpumu (Ve), praktiskos apstākļos tas ir:
Ve=C+(μ2-μ1) [litros]
kur
μ2 – ūdens īpatnējais tilpums maksimālajā darba temperatūrā (l/kg)
μ1 – ūdens īpatnējais tilpums minimālajā darba temperatūrā (l/kg)
C – sistēmas kopējais tilpums (katls, caurules u.c.) (litri)

2) Kopējo izplešanās trauka tilpumu (Vt) slēgtai sistēmI nosaka:
Vt = Ve / (1 - Pp / Pe)
Ve – izplešanās tilpums (litros)
Pe – sistēmas maksimālais darba spiediens, vai spiediens atbilstoši drošības vārsta spiediensam (bar) (absolūtais spiediens)
Pp – pretspiediens (bar) (absolūtais spiediens)

Jo lielāks būs izplešanās trauka pretspiediens, jo lielāks jāizvēlas izplešanās trauks. Pretspiedienam nevajadzētu būt zemākam par 0.5bar un augstākam kā drošības vārsta nostrādes spiediens mīnus 10%.

Cirkulācijas sūkni izvēlas atbilstoši sistēmas plūsmai un pretestībai, kādu sūknim jāparvar, šo plūsmu pārvietojot.

Ar sūkņa un izplešanās trauka izvēli varam palīdzēt, ja apmeklēsiet mūs klātienē "Akveduktos", Ķekavas pagastā, vai kādā no Akvedukts klientu apkalpošanas centriem.

Rūdolfs

09 Sep 2019

Pareiza izplešanās trauka izvēle un tā spiediens

Paldies par atbildi.
Vai pirmajā formulā nav ieviesusies neliela kļūdiņa? Vai nav jābūt:
Ve= C/(μ2-μ1). Sanāk Ve=C/(1445-1402). Iegūstot ~32l
Jo cik saprotu īpatnējai tilpums tiek iegūts sarēķinot ar blīvumu kg/l, kas pie 20 grādiem ir 0.99681 un pie 80 ir 0.96821.

Runājot par otru formulu. Tad cik saprotu Pp ir tvertnes plānotais pretspiediens tvertnē.
Vt =32/(1-0.5/1.5)=50l

Vai es esmu pareizi sapratis?

Centīšos līdz Gulbenes apkalpošanas centram tikt nedēļas nogalē :).

Akvedukts

10 Sep 2019

Pareiza izplešanās trauka izvēle un tā spiediens

Formula ir pareiza. Ja T1 = 20'C un T2 = 80'C, tad μ1 = 1.00177 l/kg un μ2 = 1.029 l/kg. μ ir ūdens īpatnējais tilpums pie noteiktas temperatūras, nevis sistēmas kopējais tilpums pie noteiktas temperatūras.

Par ūdens īpatnējo tilpumu.

Continue the discussion

Reply to: Rūdolfs

Date: 05 Sep 2019

 

Please enter the shown security code below


Topics and responses by:

akvedukts   - Akvedukts

Authorized user - A registered customer of "Akvedukts"

Guest - A non-registered visitor