Meklēt


Meklēt


Jautājums un atbildes

Autors

24 May 2018

BRIO 2000

(Ūdensapgāde)

Vai ir jēga ūdensapgādes automātu (ūdenssūknis + spiediena relejs + spiedkalts) aprīkot ar automātiku BRIO 2000, lai aizsargātu sūkņa darbību pret tukšgaitu.

NO BRIO 2000 apraksta saprotu, ka tas pēc būtības pilda spiediena releja darbību, ieslēdzot un izslēdzot sūkni pie attiecīgajiem spiedieniem. Kā tas BRIO 2000 darbojas, ja sistēmā ir spiedkatls?

Akvedukts

24 May 2018

BRIO 2000

Šajā komplektācijā BRIO 2000 būs kā aizsardzība pret sūkņa darbību ar nepietiekamu caurplūdi. Sūkni ieslēgs un izslēgs spiediena relejs. Iespējams, ka izslēgšanās spiediens varētu būt nedaudz mainīgs, taču sūknis būs droši pasargāts pret nepietiekamas caurplūdes radītajiem bojājumiem. BRIO 2000 pareizai pieslēgšanai iesakām uzaicināt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu.

Autors

25 May 2018

BRIO 2000

Skaidrs. Pilnīgu aizsardzību tas nenodrošina, ja uzstādāms aiz sūkņa.

Teiksim gadījumā, ja relejs ieslēdz sūkni pie 2 bar, bet atslēdz pie 3 bar. BRIO 2000 minimālais spiediens ir uzstādīts 1.5 bar.

Situācijā, kas sūknis ieslēdzas pie 2 bar, uzpumpē līdz 2,5 bar un augstāk netiek (dēļ gaisa sistēmā, nepietiekoša ūdens daudzuma ūdens ņemšanas vietā vai citu iemeslu dēļ), tad BRIO 2000 nelīdzēs, tik ilgi kamēr netiks atvērts ūdenskrāns un caurplūde nesamazināsies līdz tiem 1.5 bar.

Turpini diskusiju

Atbildēt: Autors

Datums: 24 May 2018

 

Ievadiet zemāk šeit redzamo kodu


Tēmas un atbildes no:

akvedukts   - Akvedukts

Autorizēts lietotājs - Reģistrēts "Akvedukts" klients

Viesis - Nereģistrēts apmeklētājs