Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Par firmu

Privātuma politika

Personas datu apstrādes Pārzinis un Apstrādātājs ir AS Akvedukts (turpmāk Akvedukts), reģ.Nr. 40003236340, adrese: „Akvedukti”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, tālrunis: 67606390, tīmekļa vietne: akvedukts.lv, e-pasts saziņai: infoakvedukts.lv.

Fizisko personu datu aizsardzības likums: „Personas dati ir jebkāda  informācija,  kas  attiecas  uz  identificētu  vai identificējamu fizisko personu.” Akvedukts savas uzņēmējdarbības veikšanai un uzturēšanai, cik vien tas nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei, var iegūt un apstrādāt dažādus personas datus par sava uzņēmuma darbiniekiem, klientu un sadarbības partneru uzņēmumu darbiniekiem, klientiem kā privātpersonām, un netiešā veidā- arī par citām privātpersonām, kas ar uzņēmuma darbību tiešā veidā nav saistītas. Akvedukts iegūstamie un apstrādājamie personas dati atkarīgi no iegūšanas mērķa un veida un var būt sekojoši: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas dati, personu apliecinošu dokumentu dati, informācija par apgādībā esošām peronām, medicīniskās komisijas apliecinājums par atbilstību veicamo amata pienākumu izpildei, video ieraksts, foto attēls, automašīnas numurs, tīmekļa vietnes apmeklētāju sīkdatnes.

Fizisku personas datu iegūšanas veidi.

Akvedukts šādus datus iegūst: saņemot personas iesniegumu uz izsludinātu darba vakanci, slēdzot un uzturot darba attiecību līgumu, saņemot citu personu pilnvarojumus ar iekļautiem fizisko personu datiem, saņemot informāciju par pakalpojumu sniedzēja pārstāvi vai darbinieku, pasta un e-pasta komunikācijā, veicot video novērošanu Akvedukts teritorijā, uzturot tīmekļa vietni akvedukts.lv, reģistrējot tīmekļa vietnes akvedukts.lv lietotājus ar plašākām piekļuves tiesībām un funkcijām, citos līdzīgos gadījumos.

Fizisko personu datu uzglabāšana un apstrāde.

Akvedukts iegūtie personas dati tiek glabāti gan papīra formātā, gan informācijas sistēmā, Akvedukts norādītā, drošā vietā un veidā un ar tādu uzglabāšanas termiņu, kādu paredz piemērojamie likumi un/vai norāda Akvedukts. Piekļuve pie iegūtajiem persona datiem pieejama tikai Akvedukts pilnvarotām personām, regulējot aplūkošanai vai apstrādei pieejamo datu apjomu. Fizisko personu datu izmantošana tiešā mārketinga nolūkiem, lai informētu par Akvedukts jaunumiem un nosūtītu individuālus piedāvājumus, ir iespējama tikai gadījumos, ja ir saņemta fiziskās personas piekrišana šādas informācijas saņemšanai. 

Fizisko personu datu izpaušana.

Akvedukts ievēro privāto personu datu konfidencialitāti. Personas datu izpaušana trešajām personām tiek pieļauta tikai gadījumos, kad tas nepieciešams uzņēmējdarbības veikšanai – līgumu slēgšanai, funkciju izpildei ar pilnvarojumu, vai citos likumīgos gadījumos. Akvedukts neizsniedz fizisko personu datus trešajām personām gadījumos, ja tam nav likumīgs pamats, vai ja nav saņemta fiziskās personas piekrišana par savu datu nodošanu trešajai personai.

Jūsu tiesības.

Jums ir tiesības iegūt informāciju par Akvedukts apstrādātajiem personas datiem, to ieguves un apstrādes veidu, apstrādes likumīgo pamatojumu, kā arī, par uzglabāto datu pareizību. Gadījumā, ja nepieciešama Jūsu personas datu papildināšana, labošana, dzēšana,  vai informācija par to saturu Akvedukts sistēmā, nepieciešams Jūsu iesniegums datu apstrādes pārzinim. Pēc iesnieguma izskatīšanas tiks veiktas iesniegumā norādātītās darbības, vai nosūtīta informācija par likumīgiem ierobežojumiem, kas neļauj izpildīt kādu no iesniedzēja prasībām.

Atsaukt piekrišanu tiešā mārketinga piedāvājumiem var, nosūtot iesniegumu datu apstrādes pārzinim, vai veicot atbilstošas izmaiņas profila iestatījumos reģistrēta tīmekļa vietnes akvedukts.lv lietotāja vidē (ja esat šajā vietnē reģistrēts lietotājs).

Tīmekļa vietne un sīkdatņu izmantošana.

Akvedukts tīmekļa vietne akvedukts.lv izmanto sīkdatnes (nelielas teksta datnes), ko tā saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni akvedukts.lv. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu lietotāja vārdu un iestatījumus ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes padara ērtāku regulāri apmeklējamu vietņu pārlūkošanu, savukārt vietnes uzturētājam palīdz veidot un uzturēt vietnes apmeklētības informāciju, neidentificējot konkrētu personu un neaizskarot privātuma tiesības.

Sīkdatņu iespējošana nav obligāta, lai vietne akvedukts.lv darbotos, taču tas jums nodrošinās labāku pārlūkošanu. Plašāku informāciju par sīkdatņu atspējošanu, kontroli un dzēšanu var iegūt šeit: aboutcookies.org.

Tīmekļa vietni akvedukts.lv var apmeklēt gan nereģistrēti lietotāji, gan reģistrēti lietotāji. Reģistrēta vai nereģistrēta lietotāja statuss nemaina sīkdatņu izmantošanas iespējas.

Sīkdatņu veidi, kādi tiek izmantoti tīmekļa vietnē akvedukts.lv:

-               sesijas sīkdatnes, kas nepieciešamas sistēmas darbībai reģistrētu lietotāju vidē. Šī sīkdatne mums ļauj atcerēties, kādas preces ir pasūtījuma grozā, ar kādu lietotāja vārdu apmeklētājs ir pieteicies, apmeklējuma vēsturi (lai sistēma zinātu, kurā lapā atgriezties), un tamlīdzīgas lietas. Šīs sīkdatnes tiek dzēstas, aizverot pārlūku.

-               valodas sīkdatne, kurā tiek saglabāta lietotāja izvēlētā interfeisa valoda. Šī sīkdatne nesatur informāciju, pēc kuras būtu iespējams identificēt apmeklētāju. Sīkdatne pārlūkā saglabājas mēnesi pēc pēdējā apmeklējuma.

-               autorizācijas sīkdatne, kurā tiek saglabāta informācija par klienta identitāti. Šī sīkdatne tiek izveidota tikai, ja apmeklētājs izvēlas "Saglabāt paroli". Ja sistēmā reģistrējies klients kādā brīdī lieto funkciju "Beigt" (Logout), tad šī sīkdatne tiek dzēsta. Bez apmeklējuma šī sīkdatne pārlūkā saglabājas 10 gadus (!).

Svarīgi! Neviena no šīm sīkdatnēm netiek lietota, lai uzkrātu informāciju par lietotāja apmeklējuma ieradumiem!

Informējam, ka vietnē akvedukts.lv tiek izmantota uzņēmuma “Google Inc.” Izstrādātā programma “Google Analytics”, kas arī ievieto savas sīkdatnes un izseko lietotāju. Šis serviss uzlabo vietnes akvedukts.lv efektivitāti, sniedzot informāciju par vietnes apmeklētājiem kopumā – valstis, no kurā vietne tiek apmeklēta, lietojumprogrammas, ierīces, lietotāju vecums, u.c., taču neidentificē katru atsevišķu vietnes apmeklētāju. No vietnes akvedukts.lv netiek nosūtīti nekādi papildus identificējami dati izņemot tos, ko “Google Analytics” sūta pats automātiski. Aicinām iepazīties arī ar Google konfidencialitātes politiku.   Jūs variet atteikties no “Google Analytics” veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildrīku.

Reģistrējoties tīmekļa vietnē akvedukts.lv, sistēma saglabā jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī nepieciešamo informāciju par jūsu pārstāvēto uzņēmumu. Informācija par dzimšanas dienas datumu nav obligāta. Obligāti iesniedzamā informācija nepieciešama jūsu autorizācijai reģistrēta lietotāja vidē, sasaistei ar pārstāvēto uzņēmumu un operatīvai saziņai turpmākā sadarbības laikā. Dzimšanas dienas datu uzrādīšana ļauj vietnei akvedukts.lv sveikt jūs dzimšanas dienā reģistrēto lietotāju vidē. Veicot reģistrāciju, iespējams apstiprināt/neapstiprināt tiešā mārketinga sūtījumu saņemšanu uz norādīto e-pasta adresi. Gan dzimšanas dienas datuma, gan tiešā marketinga iestatījumu maiņu pēc tam iespējams veikt reģistrētā lietotāja vidē, uzstādījumu sadaļā. Atteikums no tiešā marketinga sūtījumu saņemšanas nav attiecināms uz e-pasta sūtījumu saņemšanu, kas sasitīti ar uzņēmējdarbības veikšanu Akvedukts un jūsu pārstāvētā uzņēmuma starpā – pasūtījuma apstiprinājumu saņemšana, informācija par būtiskām izmaiņām sistēmas darbībā u.c.

Pēc pirmreizējās reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi tiek izsūtīta sākotnējā lietotāja parole. Reģistrētajam lietotājam pēc pirmreizējās pieslēgšanās sākotnēji piešķirtā parole jānomaina uz drošu, tikai reģistrētajam lietotājam zināmu ikdienā lietojamu pieslēgšanās paroli. Akvedukts nesaglabā informāciju par parolēm, tās nozaudēšanas gadījumā nepieciešams rakstisks pieprasījums jaunai pirmreizējai lietotāja parolei.

Reģistrēta lietotāja dzēšana. Iespējama 4 gadījumos – pēc paša lietotāja rakstiska pieprasījuma, pēc pārstāvētā uzņēmuma vadības rakstiska pieprasījuma, kā arī gadījumā, ja tiek pārtraukts sadarbības līgums ar pārstāvēto uzņēmumu gadījumā, ja sistēma konstatē ilgstošu lietošanas pārtraukumu (nosaka Akvedukts iekšējie noteikumi). Šādā gadījumā tiek dzēsti visi fiziskās personas dati, kas tika uzglabāti reģistrācijai tīmekļa vietnē akvedukts.lv.

Akvedukts Tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Akvedukts neuzņemas atbildību par šajās saitēs norādīto trešo pušu tīmekļa vietņu privātuma politiku, jo tā var atšķirties no Akvedukts norādītājām saistībām attiecībā uz personas datu apstrādes praksi un konfidencialitāti.

Privātuma politikas atjauninājumi

Akvedukts patur tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Akvedukts iesaka periodiski pārskatīt šīs Privātuma politikas izmaiņas.