Meklēt


Meklēt


Jautājums un atbildes

Inese

26 Jan 2022

(Ūdensapgāde)

Uzziņas literatūrā lasīju, ka parastai izlietnei un dušai nepieciešamās jaudas caurplūdes sildītājiem attiecīgi ir 8kW un 16kW. Jūsu katalogā tās ir krietni zemākas, kam ticēt? Arī ūdens rāžigums ir krietni atšķirīgs.

Akvedukts

26 Jan 2022

Dažādos literatūras avotos (atšķirīgos periodos izdota tehniskā literatūra, normatīvi, interneta resursi, ražotāju katalogi) šie parametri būs atšķirīgi, tādēļ jāņem vērā, kādā kontekstā šāda informācija ir dota. Ja ir vēlme veikt precīzu izpēti konkrētam gadījumam, tad informāciju par izlietnes un dušas patēriņu var uzzināt no izdales ierīces (jaucējkrāns, dušas galva) tehniskā apraksta, ja ierīces ražotājs tādu ir sniedzis un šim patēriņam izvēlēties atbilstošu sildītāju, vadoties no ūdens sildītāja tehniskajā aprakstā sniegtās informācijas.

Zemāk caurplūdes ūdens sildītāju ražotāja Kospel tehniskā informācija, kur 5 lpp atrodamas caurplūdes ūdens sildītāju raksturlīknes ar plūsmas, ΔT un jaudas attiecību.
https://www.akvedukts.lv/userfiles/files/Kospel/Elektriski-caurpludes-silditaji-Kospel.pdf

Inese

26 Jan 2022

karstā ūdens caurplūdes sldītāji

Pēc LBN normatīviem roku mazgātnes ražība ir 0.09 L/s, t.i. 4 L/min. Pēc jūsu kataloga izlietnes caurplūde ir max.sasniedz tikai 2.7 L/min. Ja nav speciāla tehn. noteikuma izlietnēm, pieņemam ūdens ražību pēc normatīviem, kura lielums nemaz neatbilst jūsu katalogā uzrādītiem.

Akvedukts

26 Jan 2022

"Izlietnes caurplūde" ir vienāda ar jaucējkrāna caurplūdi. Jaucējkrāna caurplūde ir atšķirīga katram ražotājam. Ja jaucējkrānam uzstāda ūdeni taupošu sietiņu, tā būs īpaši zema. Nav būtiski kāda ir norādīta jaucējkrāna caurplūde ūdens sildītāju ražotāja informācijas piemērā. Tajā pašā ražotāja informācijā norādītas raksturlīknes iekārtas izvēlei pēc plūsmas.
LBN "nosaka prasības jaunbūvējamo un pārbūvējamo ēku iekšējo aukstā un karstā ūdens ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens novadīšanas sistēmu projektēšanai" nevis prasības informācijas norādēm ražotāju katalogos un bukletos.
Ja Jūs savus aprēķinus balstiet uz plūsmu, kas norādīta LBN 221-15, tad sildītāja jaudas izvēli ir visas iespējas veikt atbilstoši ražotāja informācijā norādītajām raksturlīknēm, par ko arī informējām iepriekšējā atbildē.

Turpini diskusiju

Atbildēt: Inese

Datums: 26 Jan 2022

 

Ievadiet zemāk šeit redzamo kodu


Tēmas un atbildes no:

akvedukts   - Akvedukts

Autorizēts lietotājs - Reģistrēts "Akvedukts" klients

Viesis - Nereģistrēts apmeklētājs