Meklēt


Meklēt


Jautājums un atbildes

Valters

30 Jan 2023

16grodi dziļa aka

(Ūdensapgāde)

Sveiki, gribu vecāku lauku mājā ievilkt ūdeni. Pašlaik ūdeni ņem no akas, 16 grodu dziļumā ar vibrosūkni un pēc tam nes ar spaiņiem, apakšā grants. No akas līdz mājai aptuveni 20m. Kāds būtu labākais un izdevīgākais varians? Likt akā sūksni vai urbt spici? Viena firma to dzirdot teica, ka der tikai dziļurbums 1800 eiro minimālā summa.

Akvedukts

01 Feb 2023

16grodi dziļa aka

Katrā situācijā labākais un izdevīgākais risinājums būs atšķirīgs. Iesakām pieaicināt zinošu sūkņu speciālistu, kas izvērtētu situāciju objektā, uzklausītu vēlmes un ieteiktu labāko risinājumu tieši Jūsu situācijai.
Būtu jāzina ūdens līmenis akā un tā izmaiņas, kad ūdens tiek ņemts noteiktā daudzumā. Jāzina vai akā pieplūst gruntsūdens vai avota ūdens, u.c. atbildes uz jautājumiem, kas palīdzētu pilnībā izvērtēt situāciju.

Vienkāršots automātiskas ūdensapgādes risinājums dziļām akām (ja to atļauj situācija objektā) - pret sūkņa applūšanu drošā augstumā virs akas ūdens līmeņa (bet ne augstāk par 6m) pie grodu sienas veido plauktu, uz kā uzstāda centrbēdzes ūdens sūkni. Spiediena releju un automātiku uzstāda mājā. No akas līdz mājai uzstāda D32 cauruli ūdens padevei un elektrības kabeli sūkņa ieslēgšanai/izslēgšanai ar spiediena releju. Ja pastāv risks, ka akā ūdens līmenis var nokrist zemāk par pieļaujamo, sūkņa elektrības līnijā akā var ieslēgt gravitācijas slēdzi (pludiņu), kas pārtrauks elektrības padevi sūknim, ja akas ūdens līmenis nokritīs zemāk par pieļaujamo (aizsargās sūkni no darbības tukšgaitā).

Turpini diskusiju

Atbildēt: Valters

Datums: 30 Jan 2023

 

Ievadiet zemāk šeit redzamo kodu


Tēmas un atbildes no:

akvedukts   - Akvedukts

Autorizēts lietotājs - Reģistrēts "Akvedukts" klients

Viesis - Nereģistrēts apmeklētājs