Meklēt


Balvi

Saīsinājumi:

apk.- Apkure

dārz.- Dārza preces

ū.a.- Ūdensapgāde

kanaliz.- Kanalizācija

Partneri sagrupēti pēc darbības veida. "Akvedukts" negarantē, ka veikalos pieejamā preču cena atbilst produktu katalogā norādītajai cenai!

Veikals Adrese apk. dārz. ū.a. kanaliz. Mājas lapa Tālrunis
KAC Akvedukts Balvi, Raiņa iela 56, x x x x www.akvedukts.lv 645 22 966
VALDIS Balvi, Balvu nov., Sporta iela 2a, x x x x www.valdis.lv 254 14 718