Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija par akciju

AKCIJA 2024 - PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI!

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! organizators:

 

AS "AKVEDUKTS"
Reģ. Nr. 40003236340
Adrese: Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

 

Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieki:

 

Akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! var piedalīties personas, kuras pārstāv uzņēmumus, kas reģistrēti un preču pasūtīšanu veic izmantojot AS "AKVEDUKTS" interneta pasūtīšanas sistēmu.

Personām, kuras pārstāv uzņēmumus, kam saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumu noteikumiem piemēroti bonusu, atlaižu vai citi īpaši nosacījumi, piedalīšanās akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! liegta.

 

Dalības uzsākšana akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI!:

 

Dalību akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! persona uzsāk:

  •   2024. gada 01. janvārī (ja interneta pasūtīšanas sistēmā reģistrējusies līdz 01.01.2024.)
  •     līdz ar paroles saņemšanas brīdi, reģistrējoties AS "AKVEDUKTS" interneta pasūtīšanas sistēmā (ja interneta pasūtīšanas sistēmā reģistrējas pēc 01.01.2024.).

    Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laiks

    No 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
    Pieteikumus dāvanu saņemšanai par akcijas darbības laikā uzkrātajiem punktiem var iesniegt līdz 2025. gada 28. februārim.

    Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! būtība

    Akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! piedalās visas preces, kuras pasūtītas AS "AKVEDUKTS" interneta pasūtīšanas sistēmā laika posmā no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. un par kurām veikta samaksa.

    Akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! piedalās personas, kuras preču pasūtīšanu laika posmā no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. veic izmantojot AS "AKVEDUKTS" interneta pasūtīšanas sistēmu.
    Personām, kuras pārstāv uzņēmumus, kam saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumu noteikumiem piemēroti bonusu, atlaižu vai citi īpaši nosacījumi, piedalīšanās akcijā PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! liegta.

    Veicot preču pasūtīšanu AS "AKVEDUKTS" interneta pasūtīšanas sistēmā, personai tiek piešķirti punkti.

    Uzkrāto punktu skaits atkarīgs no interneta pasūtīšanas sistēmā pasūtīto preču summas (bez PVN).
    Par katriem pasūtītajiem EUR 100,00 tiek piešķirts 1 punkts (neatkarīgi, vai tā ir viena pasūtījuma summa vai vairāku pasūtījumu kopsumma). Viens punkts, izvēloties dāvanu, vienlīdzīgs EUR 1,00.

    Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieki punktus var krāt un, sasniedzot vismaz 20* uzkrātos punktus, apmainīt tos pret dāvanu no interneta veikala www.cenuklubs.lv*, vai izvēloties preces no Akvedukts sortimenta.

    Piešķirtos punktus iespējams pārvērst dāvanās tikai pēc veikto pasūtījumu apmaksas.

    Pavadzīmes apmaksas kavējums, kas garāks par 15 dienām, var būt par pamatu punktu anulēšanai/neieskaitīšanai, kas pienākas par šo darījumu.

    Jebkuru maksājumu kavējums punktu izņemšanas brīdī var būt par iemeslu punktu izņemšanas liegumam līdz brīdim, kamēr maksājumi dzēsti.

    Punktus krāt un uzkrātos punktus dāvanās pārvērst var tikai akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laikā.

    Lai akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieks saņemtu dāvanu:

  • Dalībnieks interneta veikalā www.cenuklubs.lv *, vai Akvedukts E-noliktavā atbilstoši uzkrāto punktu skaitam izvēlas dāvanu
  • Par dāvanas izvēli (norādot dāvanas nosaukumu, parametrus, cenu) no dalībnieka e-pasta nosūta pieteikumu brīvā formā AS "AKVEDUKTS" akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! projekta vadītājam uz e-pastu: punktiakvedukts.lv
  • Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! projekta vadītājs pārbauda iesniegto parametru atbilstību pieteiktās dāvanas iegādei
  • Projekta vadītājs organizē izvēlētās dāvanas saņemšanu 30** dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža
  • Saņemot dāvanu tiek parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts.

    Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laikā, saņemot dāvanu, uzkrātie punkti (atbilstoši saņemtās dāvanas vērtībai) tiek dzēsti.

    Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! darbības laikam beidzoties, dāvanu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2025. gada 28. februārim.

    Laika posmā no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. uzkrātie punkti, kas netiek pārvērsti dāvanās līdz 28.02.2025., tiek dzēsti.

    Sakrātos punktus nevar apmainīt pret naudu, nodot trešajām personām vai apvienot ar citu akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! dalībnieku punktiem. Dāvanu var izvēlēties tikai sakrāto punktu vērtībā, naudas piemaksa vērtīgākas dāvanas saņemšanai nav iespējama.
 

* organizators patur tiesības mainīt norādīto informāciju akcijas laikā
** termiņš atkarīgs no izvēlētās dāvanas pieejamības un var tikt mainīts


    Akcijas PASŪTI! KRĀJ! IEGŪSTI! Projekta vadītājs