Meklēt


Dalies ja noderīgs:

XML katalogs

XML katalogs un tā versijas

Uz šo brīdi AS AKVEDUKTS nodrošina divu XML kataloga versiju uzturēšanu - vēsturiski veidoto (vecā versija) un aktuālo versiju, kas ieviesta 2018.gadā. Zemāk pieejams apraksts abām šīm versijām.

XML kataloga piekļuves tiesības

Pēc noklusējuma vietnē reģistrētiem lietotājiem nav piekļuves tiesību XML katalogam. Lai iegūtu šīs piekļuves tiesības, nepieciešams sazināties ar AS AKVEDUKTS E-noliktavas administratoru (klientsetaakvedukts.lv).

XML kataloga aktuālās versijas apraksts

Aktuālās versijas aprakstu var lejupielādēt šeit: Apraksts

XML kataloga vecā versija

Vēl arvien tiek uzturēta arī vecā XML kataloga versija, zemāk tās pilns apraksts.

Dokumentācijas un piemēru (PHP, WSH) lejupielāde

Pilnu dokumentācijas versiju un piemērus var lejupielādēt šeit:documentation.zip  samples.zip

Sistēmas apraksts

XML kataloga lietotājiem ir iespēja apskatīt informāciju par produktiem un to klasifikāciju. Produktu klasifikācija ir statisks dokuments, kas tiek automātiski atjaunināts ik pēc 3 stundām. Atšķirībā no produktu informācijas klasifikācijas, tie ir 2 PHP skripti, kas atkarībā no HTTP izsaukumu parametriem dinamiski veido XML atbildi (dokumentu). Viens no šiem PHP skriptiem meklēšanu veic pēc koda, cits veic meklēšanu norādītajā katalogā un tā apakškatalogos. Abos gadījumos tiek izmantots UTF-8 kodējums.