Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par ūdens sūkņiem

Kas jāzina, izvēloties dziļurbuma sūkni

Autors: Akvedukts

Veidojot jaunu dziļurbumu (urbtā aka, artēziskais urbums), ūdens sūkņa izvēli, piegādi un uzstādīšanu var uzticēt urbuma veicējam. Tādā veidā atkrīt rūpes par sūkņa uzstādīšanu un ūdens piegādes atbildība atrodas vienas personas rokās. Taču ir gadījumi, kad sūkņa iegādi vēlaties veikt paši, vai arī dziļurbums izveidots sen, un jāuzstāda jauns sūknis, vai jānomaina tajā esošs sūknis, kas vairs nedarbojas. Tādos gadījumos jāzina dažas vienkāršas, bet ļoti svarīgas lietas, lai iegādātos savām vajadzībām un urbuma spējām atbilstošu dziļurbuma sūkni.

dziļurbuma sūkņi

Trīs svarīgākās lietas dziļurbuma sūkņa izvēlei

Lai izvēlētos pareizu dziļurbuma sūkni, nepieciešams zināt trīs svarīgas lietas – (1) informāciju par dziļurbumu, (2) informāciju par patēriņu, un (3) vēlmes, ja tādas ir, sūkņa tehniskajam izpildījumam.

1) Informācija par dziļurbumu:

 • iekšējais diametrs (tas var mainīties atkarībā no urbuma dziļuma)
 • kopējais dziļums
 • debits (ūdens daudzums, ko vienmērīgā patēriņa režīmā var iegūt no urbuma)
 • statiskais ūdens līmenis (ūdens līmenis dziļurbumā, kad ūdens no tā netiek ņemts)
 • dinamiskais ūdens līmenis (ūdens līmenis dziļurbumā, kad no tā tiek ņemts ūdens daudzums, kas vienāds ar debitu)

Visi šie dati norādīti dziļurbuma pasē, ko sagatavo akas urbējs. Gadījumos, ja iegādājaties īpašumu ar dziļurbumu, noskaidrojiet, vai tam ir pase. Ja kādu apstākļu dēļ urbuma pase nav pieejama, iesakām sazināties ar urbšanas uzņēmumiem un noskaidrot izmaksas šīs informācijas iegūšanai un pases izveidei.

 • Urbuma atrašanās vieta un cauruļvada diametrs, kas urbumu savieno ar apgādājamo objektu

2) Informācija par ūdens apgādes objektu:

 • Kāds ir plānotais ūdens patēriņš (piemēram, vienģimenes ēka)
 • Ēkas augstākais stāvs, kurā atrodas ūdens patēriņa ierīces
 • Attālums no urbuma līdz apgādājamam objektam
 • Ja urbums reljefā izvietots zemāk par ēku, tad augstuma starpība starp urbuma galvu un ēkas pamatiem
 • Cauruļvada diametrs no urbuma līdz apgādājamam objektam (ja cauruļvads nav ieguldīts, tad tā diametrs jānosaka pēc plānotā patēriņa)
 • Pieejamais spriegums un jauda, kas paredzēti ūdens sūknim (viena fāze, vai trīs fāzes)

3) Prasības tehniskajam izpildījumam

Pēc iepriekš minētās informācijas jau var izvēlēties ūdens sūkni, kas darbosies atbilstoši paredzētajam mērķim un atbilstoši dziļurbuma ūdens debitam. Sūkņa izvēle būs vēl atbilstošāka, ja pārdevēju informēsiet par vēlmēm attiecībā uz sūkņa tehnisko izpildījumu:

 • Vēlamais vadības tips – dziļurbuma sūknis darbosies elektroniski un mainīs jaudu atkarībā no patēriņa, vai arī tas tiks ieslēgts / izslēgts ar spiediena releja signālu
 • Pieejamais spriegums sūkņa darbināšanai (viena fāze, vai trīs fāzes)
 • Citas vēlmes attiecībā uz sūkni, piemēram, korpusa materiāls, lāpstiņratu materiāls, u.c.

Ja jānomaina savu laiku nokalpojis sūknis un ar iepriekšējā sūkņa veiktspēju bijāt apmierināti, tad jauna sūkņa iegādei pietiks, ja pateiksiet esošā sūkņa diametru (mm, vai collas), sprieguma informāciju (viena fāze vai trīs fāzes) un trīs veiktspējas parametrus: ražīgums (l/min), spiediens (bar, m) un ja zināms, jauda (kW). Šie dati parasti norādīti uz sūkņa datu plāksnītes.

Kāpēc jāzina dziļurbuma parametri?

Dziļurbuma sūknis tiek uzstādīts urbumā drošā dziļumā. Drošs dziļums ir tas, kurā vienmēr būs ūdens. Kad ūdens no urbuma netiek ņemts, urbums pamazām piepildās un ūdens nostājas augstumā, ko sauc par statisko ūdens līmeni (attēls pa kreisi/augšējais). Statiskais ūdens līmenis vienāds ar spiedienu, kāds ir ūdens nesējslānī, no kura ūdens tiek ņemts (spiediena līnija A). Kad sūknis sāk ņemt ūdeni no dziļurbuma, spiediens urbuma tuvumā samazinās (spiediena līkne B) un atbilstoši pazeminās ūdens līmenis urbumā. Ja ūdens sūknis no urbuma ņem maksimāli atļauto ūdens daudzumu (urbuma debits), tad ūdens līmenis nokritīs līdz dinamiskajam līmenim (attēls pa labi/apakšējais). Statiskā un dinamiskā ūdens līmeņa starpība ir vairāki metri, dažkārt pat daži desmiti metri.

Dziļurbums shēma A     Dziļurbums shēma B 

Dziļurbuma sūkni uzstāda vismaz 2 metrus zem dinamiskā ūdens līmeņa, pretējā gadījumā tas var sākt darboties tukšgaitā (bez ūdens). Ūdens līmenim pazeminoties, attiecīgi palielinās augstums, kurā ūdens sūknim jāspiež ūdens, tādēļ arī sūkņa spiediena augstums jārēķina nevis no urbuma caurules augšgala vai statiskā līmeņa, bet gan no dinamiskā līmeņa. Dziļurbuma sūknim jāatrodas virs urbuma filtra. Attēlā redzamajā urbuma shēmā parādīta drošā zona (C) sūkņa izvietošanai urbumā – zem dinamiskā ūdens līmeņa un virs urbuma filtra zonas.

Dziļurbuma sūkņa ražīgums nedrīkst būt lielāks par dziļurbuma debitu. Pat ja sūknis tiks uzstādīts drošā vietā – zem dinamiskā ūdens līmeņa, ja tas no urbuma sūknēs vairāk ūdeni, nekā urbuma debits, radīsies divi riski:

 1. ūdens nesējslāņa brukšana - urbumā pastiprināti sāks nonākt ūdens nesējslāņa daļiņas (smilts, u.c.), kas radīs ūdens sūkņa bojājumus, bloķēšanos un elektrodzinēja nodegšanu; var tikt radīti mehāniski bojājumi urbuma konstrukcijai
 2. ūdens līmeņa pazemināšanās zem dinamiskā līmeņa – ja ūdens līmenis nokrīt zemāk par sūkņa atrašanās līmeni, tiks bojāta sūkņa mehāniskā daļa un elektrodzinējs.

Tātad dziļurbuma parametri jāzina tādēļ, lai pareizi noteiktu nepieciešamo sūkņa spiedienu un lai neizvēlētos sūkni ar pārāk lielu ražīgumu. Ja šie dati nav zināmi, atbilstoša sūkņa izvēle nav iespējama.

Ko darīt, ja dziļurbuma dati nav pieejami?

Vienīgais drošais lēmums – vērsties pie aku urbšanas uzņēmuma, kas var veikt testus un sagatavot nepieciešamo urbuma informāciju. Pēc sagatavotās informācijas saņemšanas izvēlēties atbilstošu sūkni.

Var interesēties par kaimiņos esošā urbumā uzstādīta dziļurbuma sūkņa jaudu, var uzstādīt sūkni ar iespējami mazu patēriņu, vai arī pašu spēkiem mēģināt noteikt nepieciešamos urbuma parametrus, taču visos šajos gadījumos risks par sūkņa izvēli paliek tikai un vienīgi pircēja ziņā. Tehniski zinošs un atbildīgs pārdevējs šādās situācijās dziļurbuma sūkņa modeli neieteiks. Jāņem vērā, ka sūkņu servisā problēmas, kas radušās neatbilstoši izvēloties sūkni, ir viegli nosakāmas pēc smilšu vai citu iežu daļiņu klātbūtnes noteiktās sūkņa daļās. Šādos gadījumos garantijas noteikumi netiek attiecināti un remonta izdevumi (ja remonts iespējams) jāsedz pircējam.

Citi ieteikumi

Pērkot dziļurbuma sūkni, nepieciešams iegādāties ne tikai sūkņa uzstādīšanas aprīkojumu, bet arī sūkņa elektrodzinēja aizsardzības aprīkojumu (īpaši svarīgi dziļurbuma sūkņiem ar trīs fāzu elektrodzinēju).

Dziļurbumā nedrīkst uzstādīt vibrosūkni, jo tā radītās vibrācijas negatīvi ietekmē ūdens nesējslāņa struktūru un dziļurbuma cauruļu hermētiskumu.

Ja dziļurbumā dinamiskais ūdens līmenis nav zemāks par 8m, izvērtējiet parasta ūdens apgādes sūkņa uzstādīšanas iespēju, kas būs ekonomiski izdevīgāks risinājums.

Akvedukts dziļurbuma sūkņu sortiments - skatīt šeit

Akvedukts piedāvā dažādu ražotāju dziļurbuma sūkņus gan privātmāju, gan ražošanas ūdensapgādei, lauksaimniecības un lopkopības ūdensapgādes sistēmām un apdzīvotu vietu ūdensapgādes sistēmām. Akvedukts  serviss savās telpās nodrošina uzņēmuma piedāvāto dziļurbuma sūkņu apkopi, pārbaudi  un remontu.

Konsultācijas - Akvedukts klientu apkalpošanas centros