Meklēt


Dalies ja noderīgs:

XML katalogs

Produktu XML klasifikācija

Produktu klasifikators ir tā saucamais Akvedukts datubāzes koks, kas sastāv no vienas tabulas. Tās aptuvenā struktūra ir šāda: NODE_ID integer, NODE_NAME varchar(100), PARENT_NODE_ID integer. Šobrīd katalogā tiek izmantoti 2,3 un 4 līmeņi.

XML dokumenta atrašanās vieta

www.akvedukts.lv/xml/akvedukts.xml

XML dokumenta formāts

<xml enoding="UTF-8"> <nodes> <node id="$koka ID$ " last_level="$pazīme - pēdējais mezgls zarā$" level="$līmenis$" parent_id="$vecāka ID$"> <tree_name><![cdata[$kataloga nosaukums=""> </![cdata[$kataloga></tree_name><![cdata[$kataloga nosaukums=""> <tree_name_rus><![cdata[$kataloga nosaukums=""> </![cdata[$kataloga></tree_name_rus><![cdata[$kataloga nosaukums=""> </![cdata[$kataloga></![cdata[$kataloga></node><![cdata[$kataloga nosaukums=""><![cdata[$kataloga nosaukums=""> . . . </![cdata[$kataloga></![cdata[$kataloga></nodes><![cdata[$kataloga nosaukums=""><![cdata[$kataloga nosaukums=""> </![cdata[$kataloga></![cdata[$kataloga></xml>

Kur:

$koka ID$ - Unikāls koka mezgla identifikators datubāzē Akvedukts. Tips integer.
$vecāka ID$ - Saite uz vecāka mezglu. Tips integer.
$līmenis$ - mezgla līmenis. Tips integer.
$pazīme - pēdējais mezgls zarā$ - ja pazīme ir "y", tad mezglam nav mantinieku (pēdējais zarā). Tips char(1).
$kataloga nosaukums lat$ - Koka mezgla (kataloga) nosaukums latviešu valodā. Tips varchar(200).
$kataloga nosaukums rus$ - Koka mezgla (kataloga) nosaukums krievu valodā. Tips varchar(200).

Apskatot ar pārlūkprogrammu XML dokuments tiek attēlots kā koks - vecāku mezgliem ir mantinieki.

Piemērs:
Veļas mašīnas
-------------Vertikālās
-----------------------Klase A
-----------------------Klase B


XML dokuments izskatīsies šādi :

<xml enoding="UTF-8"><![cdata[$kataloga nosaukums=""><![cdata[$kataloga nosaukums=""><nodes> <node id="1 " last_level="n" level="1" parent_id=""> <tree_name><![cdata[veļas></![cdata[veļas></tree_name><![cdata[veļas> <node id="2 " last_level="n" level="2" parent_id="1"> <tree_name><![cdata[vertikālās]]></![cdata[vertikālās]]></tree_name><![cdata[vertikālās]]> <node id="3 " last_level="y" level="3" parent_id="2"> <tree_name><![cdata[klase></![cdata[klase></tree_name><![cdata[klase> </![cdata[klase></node><![cdata[klase> <node id="4" last_level="y" level="3" parent_id="2"> <tree_name><![cdata[klase></![cdata[klase></tree_name><![cdata[klase> </![cdata[klase></node><![cdata[klase> </![cdata[klase></![cdata[klase></![cdata[vertikālās]]></node><![cdata[vertikālās]]><![cdata[klase><![cdata[klase> </![cdata[klase></![cdata[klase></![cdata[vertikālās]]></![cdata[veļas></node><![cdata[veļas><![cdata[vertikālās]]><![cdata[klase><![cdata[klase> </![cdata[klase></![cdata[klase></![cdata[vertikālās]]></![cdata[veļas></nodes><![cdata[veļas><![cdata[vertikālās]]><![cdata[klase><![cdata[klase> </![cdata[klase></![cdata[klase></![cdata[vertikālās]]></![cdata[veļas></![cdata[$kataloga></![cdata[$kataloga></xml>