Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Meklēt


Dalies ja noderīgs:

XML katalogs - Produktu XML dati

XML produkti. Izsaukums

  • Tiek izmantots POST vai GET metode.
  • Pie izsaukuma abi skripti saņem autentifikācijas parametrus: user_name, passw. Tiek izmantoti reāli autentifikācijas parametri, ar tiem var arī pierakstīties tīmekļa vietnē.
  • Skripts prepare_product_by_code.php saņem sekojošus parametrus: code, is_fragment, kur parametrs code ir obligāts, bet parametrs is_fragment nav obligāts. Ja is_fragment parametrs ir vienāds ar "y", tad meklēšana notiek pēc koda fragmenta, ja nē, tad pēc pilnīgas sakritības. Ja parametrs is_fragment nav saņemts, tad meklēšana notiek pēc pilnīgas sakritības.
  • Skripts prepare_product_by_tree.php saņem sekojošus parametrus: tree_name_id, kur tree_name_id $koka ID$ no "XML produktu klasifikācijas" (Skat. XML klasifikacija). Skripts meklē visus produktus, kas atrodas norādītajā katalogā un tā apakškatalogos.
  • Uzmanību! Izsaucot skriptu prepare_product_by_tree.php nedrīkst izmantot kataloga sakni (Visaugstākais mezgls ar ID=2). Šis ierobežojums saistīts ar iespējamām visa kataloga ielādes veiktspējas problēmām.

Izsaukumu piemēri, ievadot reālu lietotāja vārdu un paroli:

  • https://www.akvedukts.lv/xml/prepare_product_by_code.php?user_name=...&passw=...&code=11001&is_fragment=y
  • https://www.akvedukts.lv/xml/prepare_product_by_tree.php?user_name=...&passw=...&tree_name_id=5