Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par apkures sistēmām

Apkures akumulācijas tvertnes: efektīva siltuma uzglabāšana un ilgtspējīga enerģijas izmantošana

Autors: Akvedukts

Apkures akumulācijas tvertnes ir tehnoloģiskais risinājums, kas ļauj uzglabāt un efektīvi izmantot siltumu, kas tiek ģenerēts enerģijas ražošanas procesā vai laikā, kad tas ir pieejams par zemākām izmaksām. Šīs tvertnes spēj uzkrāt lieko siltumu, ko pēc tam var izmantot apkures vajadzībām, kad enerģijas pieprasījums ir augsts vai kad ģenerētā enerģija ir dārga. Apkures akumulācijas tvertnes ir vērtīgs un efektīvs veids, kā optimizēt enerģijas izmantošanu, samazināt izmaksas un palīdzēt veidot ilgtspējīgu enerģētikas nākotni. Tās piedāvā daudzas priekšrocības un ir viens no vadošajiem risinājumiem energoefektīvas apkures jomā.

Apkures akumulācijas tvertņu veidi un konstrukcija

Tvertnes darbības princips balstās uz siltuma uzglabāšanu un tā izmantošanu vēlāk. Šīs tvertnes parasti satur siltumu vadītspējīgu materiālu, piemēram, ūdeni vai akmeņus, kas spēj absorbēt un uzglabāt siltumu. Kad siltuma ģenerators, piemēram, apkures katls vai saules kolektors, rada lieko siltumu, tas tiek pārnests uz tvertni, kur tas tiek uzkrāts.

Akumulācijas tvertņu iedalījums galvenokārt atkarīgs no tajās izmantotā siltuma uzglabāšanas materiāla. Apkures sistēmās visplašāk izmantotas akumulācijas tvertnes, kurās kā siltuma uzglabāšanas līdzeklis tiek izmantots ūdens. Tas ir viegli pieejams un labām siltuma uzkrāšanas īpašībām apveltīts materiāls. Mēdz tikt izmantotas arī akumulācijas tvertnes, kas siltuma izturēšanai izmanto akmeni, kam ir augstākas siltumu uzturošas īpašības. Siltuma akumulācijai tiek izmantoti arī citi materiāli, kuru dažādās fizikālās īpašības, piemēram, agregātstāvokļa maiņa, nodrošina iespējami efektīvāku siltuma uzkrāšanas un atdeves procesus. Slāņu akumulācijas tvertnēs siltuma uzglabāšanai un sadalīšanai izmantoti dažādi materiāli slāņos. Akvedukts klāstā ir akumulācijas tvertnes, kurās par siltuma uzglabāšanas materiālu tiek izmantots ūdens.

Akumulācijas tvertņu konstruktīvais risinājums galvenokārt balstīts uz tajās izmantotā materiāla īpašībām, to iespējami efektīvāku izmantošanu un akumulācijas tvertnes ērtāku ekspluatāciju. Jo lielāks akumulācijas tvertņu tilpums, jo lielāku siltuma apjomu tās var uzkrāt. Tvertnes tilpuma izvēli nosaka liekās siltuma enerģijas apjoms, ko rada siltuma ģenerators un ko būtu lietderīgi uzkrāt vēlākai izmantošanai, vai arī nepieciešamais situma enerģijas apjoms, ko plānots uzglabāt akumulācijas tvertnē.

Konkrētām vajadzībām un apstākļiem būs piemēroti atšķirīgi akumulācijas tvertņu risinājumi. Izvēle parasti tiek veikta, ņemot vērā energoefektivitāti, izmaksas, apkures vajadzības un vides aspektus.

Akumulācijas tvertnes
Attēls: Ražotāja Kospel akumulācijas tvertnes SE un SW

Akumulācijas tvertņu darbība

Apkures sistēmas akumulācijas tvertnes darbības princips ir balstīts uz siltuma uzglabāšanu un izmantošanu vēlāk, kad vajadzība pēc tā ir augstāka vai kad enerģijas pieejamība ir labvēlīgāka. Šeit ir pamatprincipi, kā darbojas apkures sistēmas akumulācijas tvertnes:

Siltuma uzkrāšana. Apkures sistēmas akumulācijas tvertnes sāk savu darbību, kad tiek radīts lieks siltums. Piemēram, no siltumenerģijas ražošanas procesiem (apkures katls) vai no saules kolektoriem. Šis liekais siltums tiek nodots uz tvertni, kurā tiek uzglabāta siltumu vadītspējīga viela, piemēram, ūdens.

Siltuma uzglabāšana. Tvertnē uzkrātais siltums tiek paturēts, kamēr tā izmantošana kļūst aktuāla. Siltuma uzglabāšanas spēja akumulācijas tvertnē ir tieši atkarīga no tajā izmantotā siltumu vadītspējīgā materiāla fizikālajām īpašībām.

Siltuma izmantošana. Laikā, kad apkures sistēmai vai karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamais siltums netiek nodrošināts no apkures katla vai saules kolektora, tas tiek padots no akumulācijas tvertnes. Akumulētā siltuma izmantošana ļauj optimāli sadalīt enerģiju un ietaupīt naudu.

Enerģijas taupīšana un efektivitāte. Galvenais akumulācijas tvertnes mērķis ir nodrošināt efektīvāku enerģijas izmantošanu, ar to arī samazinot enerģijas izmaksas. Pateicoties akumulētā siltuma izmantošanai, enerģija var tikt patērēta tad, kad tā ir pieejama lētākā tarifā vai tad, kad pieprasījums pēc enerģijas ir augstāks, nekā to var nodrošināt siltuma ģenerators.

Ilgtspējība un vides ietekme. Apkures sistēmas akumulācijas tvertnes var pozitīvi ietekmēt vidi, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un palīdzot veidot ilgtspējīgāku enerģētikas modeli. Pateicoties efektīvai enerģijas izmantošanai un elastīgai siltuma sadalei, tiek samazināta arī enerģijas ražošanas slodze un ietekme uz vidi.

Apkures akumulācijas tvertnes: priekšrocības un trūkumi

Katrai apkures akumulācijas tvertnes veidam ir savas priekšrocības un trūkumi, kas jāņem vērā, izvēloties piemērotāko risinājumu. Šeit ir dažas bieži sastopamās priekšrocības un trūkumi:

+ Enerģijas taupīšana. Akumulācijas tvertnes ļauj uzglabāt siltumu par zemākām izmaksām un izmantot to tad, kad enerģijas pieprasījums ir augsts vai enerģijas tarifi ir lētāki. Tas var ievērojami samazināt enerģijas izmaksas un patēriņu.

+ Paildzina siltuma ģeneratora mūžu. Ar akumulācijas tvertni ir ērtāk regulēt un veidot vienmērīgākus temperatūras režīmus apkures sistēmā, kas pagarina siltuma ģeneratora – apkures katla ekspluatācijas ilgumu.

+ Elastīga siltuma sadale. Akumulācijas tvertne nodrošina iespēju elastīgi sadalīt siltumu pēc vajadzības. Tas ļauj optimāli pielāgoties mainīgiem siltuma patēriņa apstākļiem un panākt maksimālu komfortu.

+ Vides draudzīgums. Efektīvāka enerģijas izmantošana, ko piedāvā akumulācijas tvertnes, var samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un palīdzēt mazināt ietekmi uz vidi.

+ Siltuma vienmērība. Papildinot apkures sistēmu ar akumulācijas tvertni, siltums tiek izplatīts vienmērīgāk, kas var novērst temperatūras svārstības telpās un nodrošināt patīkamu apkuri.

+ Atjaunojamās enerģijas integrācija. Tvertnes var savienot ar atjaunojamās enerģijas avotiem, piemēram, saules kolektoriem, un uzglabāt siltumu, kas tiek ģenerēts no dabas avotiem.
 

–​ Sākotnējās izmaksas. Tvertnes iegāde un uzstādīšana var prasīt sākotnējas ieguldījuma izmaksas, kas varētu būt lielākas nekā citu apkures risinājumu gadījumā. Bez akumulācijas tvertnes izmaksām jārēķinās ar cauruļvadu, to savienojumu, noslēgierīču un iespējams, papildu cirkulācijas sūkņa iegādes izmaksām.

–​ Uzstādīšanas ierobežojumi, prasības telpai. Tvertnes izmēri un atrašanās vieta var prasīt papildu uzstādīšanas ierobežojumus vai izmaiņas esošajā apkures sistēmā.

–​ Uzglabāšanas jauda. Tvertnes ierobežotā uzglabāšanas jauda nozīmē, ka tās varētu būt nepietiekamas ļoti aukstos laika apstākļos vai liela patēriņa brīžos.

–​ Uzturēšana. Ūdens akumulācijas tvertnes prasa regulāru uzturēšanu un apkopi, lai novērstu koroziju vai citus bojājumus.

Lai izvēlētos piemērotāko risinājumu, ir svarīgi ņemt vērā konkrētās vajadzības, iespējas un budžetu. Vislabāk ir konsultēties ar speciālistiem, lai izvēlētos optimālo apkures akumulācijas tvertni.

Akumulācijas tvertnes uzstādīšanas shēma
Pilnvērtīgas apkures sistēmas shēmas piemērs ar ietvertu akumulācijas tvertni. CBB - cietā kurināmā apkures katls, PS - akumulācijas tvertne, BSC.../BSP - solārās sistēmas tvertne (DeDietrich)

Akumulācijas tvertņu uzstādīšana un uzturēšana

Apkures akumulācijas tvertņu uzstādīšana un ekspluatācija ir būtiski aspekti, lai nodrošinātu tvertnes efektīvu darbību un ilgstošu kalpošanas laiku. Šeit ir daži svarīgi punkti, ko jāzina par apkures akumulācijas tvertņu uzstādīšanu un ekspluatāciju. Uzstādīšana:

Atbilstoša tilpuma izvēle. Nepieciešamo akumulācijas tvertnes tilpumu nosaka, ņemot vērā apkures sistēmas īpašības, siltumnesēja daudzumu un uzstādītā siltuma ģeneratora – apkures katla vai siltumsūkņa ražotāja ieteikumus.

Profesionāla uzstādīšana. Lai nodrošinātu pareizu un drošu uzstādīšanu, ieteicams izmantot profesionālus uzstādītājus ar pieredzi šādu darbu veikšanā.

Tehniskās prasības. Uzstādot tvertni, jāievēro tehniskās prasības un noteikumi. Tie ietver tvertnes pareizu novietošanu, pieslēgumu pie apkures sistēmas un nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu.

Izvietojums. Akumulācijas tvertnes izvietojumam jābūt tādam, lai tvertne efektīvi veiktu savu uzdevumu un būtu viegli pieejama apkopes darbiem.

Savienojumi. Tvertnes savienojumiem ar apkures sistēmu jābūt hermētiskiem un drošiem. Nepareizi izveidoti savienojumi var izraisīt noplūdes un negatīvi ietekmēt sistēmas darbību.

Ekspluatācija:

Regulāra pārbaude. Veiciet regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tvertne darbojas pareizi un nav darbības noviržu vai bojājumu. Pārbaudiet, vai nav noplūžu vai korozijas pazīmju.

Apkope. Ievērojiet ražotāja norādījumus par tvertnes apkopi un uzturēšanu. Noteikti veiciet nepieciešamos darbus, lai saglabātu tvertnes efektivitāti. Piemēram, sanitārā ūdens akumulācijas tvertnē periodiski jāpārbauda pretkorozijas aizsardzības anoda tehnisko stāvokli un nolietojumu.

Siltuma sadale. Izmantojiet tvertni, lai efektīvi sadalītu siltumu atbilstoši savām vajadzībām. Programmējiet apkures sistēmu tā, lai izmantotu akumulēto siltumu tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams.

Drošība. Ievērojiet drošības pasākumus, jo dažas akumulācijas tvertnes var uzkrāt lielu siltuma daudzumu. Nepieciešams paredzēt pārplūdes un pārkaršanas novēršanas pasākumus.

Regulāra apkures sistēmas uzturēšana. Siltumu vadītspējīgās vielas un citi komponenti, kas tiek izmantoti apkures akumulācijas tvertnē, var prasīt regulāru uzturēšanu un nomaiņu.

Zināšanas. Izziniet un izprotiet, kā pareizi lietot apkures akumulācijas tvertni un kā tā darbojas. Tas palīdzēs jums maksimāli izmantot tās priekšrocības un izvairīties no nevēlamām situācijām.

Sekojot šiem norādījumiem un nodrošinot regulāru apkopi, jūs varat nodrošināt, ka jūsu apkures akumulācijas tvertne darbosies efektīvi un ilgi.

 

Akvedukts piedāvā plašu akumulācijas tvertņu spektru no dažādiem ražotājiem un visu apkures sistēmām nepieciešamo aprīkojumu. Akumulācijas tvertņu piedāvājumu variet redzēt šajā E-noliktavas sadaļā.

Preces iegade iespējama Akvedukts klientu apkalpošanas centros (KAC) Rīgā, Jelgavā, Saldū, Liepājā, Siguldā, Valmierā, Valkā, Alūsknē, Balvos, Madonā un Gulbenē. Klientu apkalpošanas centru adreses skatiet šeit.