Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par laistīšanas sistēmām

Mikrosmidzināšanas sistēma RainJet

Mikrosmidzināšanas sistēma RainJet ir lielisks risinājums dārzā cilvēkiem, kam svarīgi racionāli izmantot savu laiku un ūdens resursus. Tās priekšrocības ir nelielas izmaksas un viegli montējams aprīkojums, ko viegli pielāgot katrai konkrētajai situācijai. Pateicoties šai sistēmai, tiek būtiski atvieglota apstādījumu un agrokultūru kopšana, kas saistīta ar nepieciešamā mitruma nodrošinājumu. Sistēmu uzstāda dārzā sezonas sākumā un demontē rudens beigās, kad laistīšana tiek pārtraukta. Unikāli konusveida mikrosmidzināšanas uzgaļi konstruēti tā, lai tie būtu viegli montējami un izjaucami pašu spēkiem, bez īpašiem darba instrumentiem, brīžos, kad nepieciešama to apkope.

No kā sastāv mikrosmidzināšanas sistēma?

1.Maģistrālā PE (polietilēna) ½"(13-16mm) caurule, kas ir elastīga, noturīga pret aļģu veidošanos, kā arī izturīga zemu temperatūru un saules radiācijas ietekmē. Elastīgums ļauj cauruli viegli izritināt un izlīkumot starp augu grupām vai kultūraugu rindām.

2. Pievadošā PE (polietilēna) ¼" (4-6mm) caurule, ko izmanto mikrosmidzinātāju uzgaļu nostiprināšanai pie balsta spraudņa ar regulējamu augstumu.

3. Mikrosmidzinātāju uzgaļi, kuru pietiekami plašais klāsts, kas, izvērtējot attiecīgo augu grupu prasības pēc ūdens, ļauj izvēlēties atbilstošāko no tiem. Uzgaļi veidoti ar atšķirīgu laistīšanas laukumu, ūdens ražīgumu un laistīšanas veidu (smalka duša, migla, lietus efekts).

4. Papildaprīkojums:
        Balsta stienis, kas ērti izmantojams dažādu augumu augiem.
        Vertikālā caurule (h=30cm), kas ieskrūvējama ½" šļūtenē, un mikrosmidzinātāju uzgaļiem, kas ieskrūvējami galā. Pateicoties šai caurulei, iespējams palielināt laistāmās teritorijas laukumu.br>
        Caurduris, kas paredzēts caurumu veidošanai ½" PE caurulēs, lai varētu viegli ieskrūvēt mikrosmidzinātāju uzgaļus vai vertikālo cauruli. Tāpat, tas zmantojams kā noslēgkorķis kādam no uzgaļiem, ja nepieciešams attiecīgo laukumu nelaistīt.
        Balsta spraudņi, ar kuru palīdzību ½" PE caurule tiek nofiksēta stingri pie zemes.
        Dažādas konfigurācijas ½" savienojumi (divgabali, trejgabali, līkumi, pārejas savienojums uz ¼" cauruli), kas palīdz izveidot vajadzīgo cauruļu sazarojumu dārzā.
        Noslēgvārsts, kas uzstādāms ½" PE caurulē. Ar tā palīdzību tiek noslēgta ūdens padeve kādā no līnijas atzariem.
        Adapteris PE ½" caurules pievienošanai pie ūdens krāna.

5. Līnijfiltrs - pievienojams ½" PE caurulei līnijas sākumā. Iekšpusē gružu sietiņš, kas aizturēs nelielus smilts vai netīrumu piemaisījumus.

6. Taimeris - neliels, ar 9V bateriju darbināms caurplūdes vadības bloks, ar kura palīdzību sistēmu iespējams pilnībā automatizēt. Taimerī tiek iestatīts laiks, kad jāuzsāk laistīšana un laistīšanas ilgums.

7. Lietus sensors- izmantojams atklātās platībās un situācijās, kad sistēma aprīkota ar taimeri. Lietus gadījumā sensors dod signālu taimerim, ka laistīšanas process ir jāaptur.

Mikrosmidzināšanas uzgaļu veidi

Mikrosmidzinātājs 360° (491256)
    Pie spiediena 0,5 bar laistāmā laukuma ø 3,0 m, ūdens ražība 22 l/h. Pie spiediena 2,5 bar laistāmā laukuma ø 4,0 m, ūdens ražība 72 l/h.

Mikrosmidzinātājs 180° (491255)
    Pie spiediena 0,5 bar laistāmā laukuma R1,2 m, ūdens ražība 17 l/h. Pie spiediena 2,5 bar laistāmā laukuma R2,5 m, ūdens ražība 61 l/h. Nolaistāmā platība - pusaplis.

Mikrosmidzinātājs 90° (491254)
    Pie spiediena 0,5 bar laistāmā laukuma R1,5 m, ūdens ražība 17 l/h. Pie spiediena 2,5 bar laistāmā laukuma R3,2 m, ūdens ražība 61 l/h. Nolaistāmā platība - ceturtdaļa no apļa.

Mikrosmidzinātājs STRIP (491257)
    Pie spiediena 0,5 bar laistāmās līnijas garums 3,2 m, platums 1 m, ūdens ražība 17 l/h. Pie spiediena 2,5 bar laistāmais līnijas garums 9 m, platums 1 m, ūdens ražība 61 l/h. Nolaistāmā platība - taisnstūra laukums.

Mikromiglas smidzinātājs (491258)
    Pie spiediena 0,5 bar laistāmā laukuma ø 1,0 m, ūdens ražība 13 l/h. Pie spiediena 2,5 bar laistāmā laukuma ø 2,0 m, ūdens ražība 29 l/h. Laistot veido īpaši smalkus pilienus, tādejādi imitējot miglu. Piemērots augiem, kas jūtīgi pret parasto laistīšanu.

Regulējams mikrosmidzinātājs 360° (491250)
    Pie spiediena 0,5 bar laistāmā laukuma ø 3,0 m, ūdens ražība 48,8 l/h. Pie spiediena 2,5 bar laistāmā laukuma ø 8,5 m, ūdens ražība 165 l/h. Aprīkots ar noslēgventili. Laistot rada lietus efektu.

Kas jāzina plānojot mikrosmidzināšanas sistēmu dārzā?


Ūdens ņemšanas vieta (dziļurbums, spice, tuvumā esoša ūdenstilpne u.c.) un ūdens kvalitāte. Lai šāda sistēma labi kalpotu, nepieciešams tīrs ūdens. Tādēļ laikus jāpadomā par ūdens attīrīšanu no piemaisījumiem (piemēram, ja ūdens tiek ņemts no kādas ūdenstilpnes). Svarīgi zināt ūdens spiedienu no krāna, jo sistēma darbojas pie spiediena no 0,5 bar līdz 2,5 bar. Ja tas ir lielāks, to samazina, ūdens krānu nedaudz piegriežot. Sistēmu jāveido tā, lai kopējais cauruļu garums nepārsniegtu 50m. Tas nodrošina to, ka ūdens vienmērīgi tiek sadalīts visā līnijas garumā.

Apkope un uzglabāšana

 Ja novērojuma ūdens plūsmas samazināšanās, jāpārbauda, vai nav aizsērējis līnijfiltrs un pilināšanas uzgaļi. Pirms sala sākšanās sistēmu, ja tā netiek ekspluatēta apkurināmās siltumnīcās, demontē un uzglabā telpās. Noņem vadības bloku, kuru ziemas laikā novieto nesalstošās telpās.