Meklēt


Informācija - Par strūklakām un dīķiem

Ar plēvi izklāta dīķa izveide

Pareiza ar plēvi izklāta dīķa izveide

Šajā aprakstā soli pa solim izskaidrosim un attēlos parādīsim, kā vienkārši un pareizi izveidot dekoratīvu dīķi dārzā.
Pamatuzdevums - izveidot dekoratīvu ūdenstilpni, kas vienlaicīgi būtu gan vērtīgs ainavisks elements dārzā gan vizuāli radītu dabīga dīķa veidolu.
Darbu secība:

1. Izvietojums

Ņemot vērā to, ka dīķis dārzā atrodas ilgstošu laika periodu, svarīgi pareizi noteikt tā atrašanās vietu. Vietai jābūt tādai, lai tā netraucētu mājas iemītniekiem brīvi pārvietoties dārzā.
Ja esošā situācija un dārza telpa ļauj, vēlams, lai veidojamā ūdenstilpne dienas laikā pāris stundas atrastos ēnā. Pilnīgi pietiek, ja dīķis atrodas saulē 4-6 stundas dienā. Atrodoties saulē visu dienu, būtiski paaugstinās ūdens temperatūra, kas, savukārt, negatīvi ietekmē dīķa ūdens bioloģisko līdzsvaru.

2. Dīķa kontūras izveidošana

Kad izvēlēta dīķa piemērotākā forma un lielums, laiks to projicēt dārzā. Ar mērlentas un mietiņu palīdzību iezīmē dīķa aptuvenos izmērus. Ņemot palīgā smiltis, vispirms iezīmē ārējo dīķa kontūru. Ja paredzēti vairāki līmeņi, pēc tam iezīmē arī tos. Kad dīķa kontūras izveidotas, var sākt rakšanas darbus. Dīķī veido vairākus līmeņus, parasti pietiek ar diviem vai trim. Sieniņas veido ar nelielu slīpumu. Jebkura dīķa bioloģiskā līdzsvara nodrošinājumam nepieciešams ievērot proporciju starp dīķa laukumu un dziļumu:
            - 3-5m² - 60-80cm;
            - 5-15m² - 80-100cm;
            - virs 15m² - 120cm un vairāk.

3. Dīķa plēves un pretsakņu ģeotekstila daudzuma aprēķināšana

Lai precīzi aprēķinātu materiālu daudzumu, nepieciešams zināt dīķa platumu platākajā vietā, dīķa garumu garākajā vietā un dīķa dziļumu dziļākajā vietā. Kad šie lielumi zināmi, var veikt aprēķinu pēc šādas formulas:
            Garums + 2 x dziļums + 120cm (rezerve malām) = lineārais garums
            Platums + 2x dziļums + 120cm (rezerve malām) = lineārais platums
            Piemērs: Dīķa garums 4m, platums 3m un dziļums 1,2m

            Lineārais garums = 4m +(2x1,2m)+1,2m = 7,6m
            Lineārais platums = 3m +(2x1,2m)+1,2m = 6,6m
            Nepieciešamais plēves daudzums = 7,6m x 6,6m = 50,2 m²
            Tādu pašu aprēķinu veic arī pretsakņu ģeotekstilam. Ja to nākas stiķēt, katrai malai pierēķina 30cm.

4. Pretsakņu ģeotekstila ieklāšana

Vispirms uz grunts klāj ģeotekstilu. Tas pasargā dīķa plēvi no iespējamiem bojājumiem, kas var rasties no gruntī esošajiem akmeņiem vai tuvumā augošo koku saknēm.

5. Dīķa plēves ieklāšana

Rūpīgi ieklāj dīķa plēvi, nepieciešamības gadījumā veidojot ieloces. Ja ar standarta platumu vai garumu nepietiek, plēvi var sakausēt vai salīmēt ar īpašu, šim nolūkam paredzētu mastiku. Plēvi klāj tā, lai vismaz uz katru krastu būtu 60cm rezerves mala. Tas nepieciešamas, lai nostiprinātu plēvi un lai tā ar laiku nenoslīdētu. Apmēram, 30cm attālumā no malas, dīķim pa perimetru izrok nelielu grāvīti (h=20cm). Plēves malas tiek ielocītās grāvītī un grāvītis aizbērts. Turklāt, jāraugās, lai dīķa malas būtu nedaudz augstāk kā apkārtējais zemes reljefs. Tas nodrošina to, ka lietusgāžu gadījumā, lietus ūdeņi kopā ar barības vielām no augsnes netiks ieskaloti dīķī. Ja vēlas, dīķa seklajā zonā ieklāj dekoratīvo baseina plēvi Stone Liner, kurai virspusē iestrādāti smalki akmentiņi.

6. Vietas sagatavošana ūdensaugiem

Lai dīķi tuvinātu dabīgai videi, tā krastos var izveidot dažādu ūdens augu grupas. Var rīkoties divējādi:
1) Augšējā dīķa plaknē (seklajā ūdens zonā) vietās, kur plānotas augu grupas un kur ūdens līmenis būs 20-40cm, noklāj kokosšķiedras paklāju. Noliekot augu podiņus vai konteinerus uz šāda paklāja, augi ar saknēm pieķersies paklājam un neļaus tiem noslīdēt dziļāk dīķī;

2) Īpaši šim nolūkam paredzētās džutas "kabatas" piepilda ar augsnes substrātu un iestāda augus. Šādus maisus nostiprina dīķa malās izmantojot lielākus akmeņus.
Atkarībā no dizaina, augu izvēles un to daudzuma, vienuviet izmantojami abi šie risinājumi.

7. Dīķa tehnoloģijas

Ja plānots dīķi papildināt ar apgaismojumu, strūklaku un/vai ūdens attīrīšanas iekārtām, savlaicīgi jāpadomā par kabeļu un cauruļu nosegšanu (noslēpšanu). Tos novieto starp akmeņiem vai zem oļiem, bet tā, lai tie vajadzības gadījumā būtu pieejami.

8. Akmeņu un oļu ieklāšana

Lai izveidoto ūdenstilpni padarītu pēc iespējas dabīgāku, vēlams ar akmeņiem un oļiem noklāt gan malas, gan arī dīķa seklo zonu un gultni. Lai panāktu labāku vizuālo efektu, ieteicams izmantot dažāda lieluma akmeņus un dažādas frakcijas oļus, šķembiņas.

9. Ūdens uzpildīšana

Kad augi un oļi izvietoti, laiks piepildīt dīķi ar ūdeni. To vislabāk veikt pakāpeniski, vispirms uzpilda dīķi līdz pusei un nogaida, lai plēve ieņem pareizo formu, tad pielej atlikušo ūdens daudzumu.

10. Pēdējie dekorēšanas darbi

Ja nepieciešams, kompozīciju papildina ar akmeņiem un augiem. Piemēram, ja vēlas, dīķī novieto podu ar ūdensrozēm vai papildus seklajā zonā novieto grozus ar ūdensaugiem.