Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Spiedtvertnes - hidrofori - spiedkatli

Spiedtvertnes membrānas nomaiņa

Ūdensapgādes sistēmās spiediena izlīdzināšanai, hidrauliskā trieciena novēršanai, sūkņu darbības vienmērīguma nodrošināšanai tiek izmantotas spiedtvertnes (hidrofors, spiedkatls). Vairāk par spiedtvertnēm, to dažādajiem nosaukumiem un veidiem lasi šajā rakstā. Pilnu informāciju par spiedtvertni skatiet spiedtvertnes lietošanas instrukcijā. Attēlā - maisveida membrāna.
membrāna spiedtvertnei
Atkarībā no konstruktīvā risinājuma spiedtvertnes var būt ar membrānu, kas iebūvēta perpendikulāri tvertnes sienai un ar maisveida membrānu, kas nostiprināta ar atloku pie tvertnes viena gala, vai ar atloku un speciālu stiprinājumu tvertnes abos galos. Perpendikulāri iebūvētas membrānas nav nomaināmas, tādēļ gan tvertnes, gan membrānas tehniskais risinājums izstrādāts tā, lai spiedtvertne darbotos iespējami ilgi. Šādām tvertnēm ražotājs sniedz 5 gadu garantiju un tām praktiski nav nepieciešama apkope (piemēram, pretspiediena pārbaude) ekspluatācijas laikā. Šādas spiedtvertnes ir ērti un lietderīgi uzstādīt sistēmās ar ūdeni bez mehāniskiem piemaisījumiem, jo tas ievērojami paildzina jebkuras spiedtvertnes ekspluatācijas mūžu. Maisveida membrānas visos gadījumos ir nomaināmas un tās bojājuma gadījumā nav nepieciešama visas tvertnes nomaiņa. Šādām spiedtvertnēm ir nepieciešama periodiska pretspiediena pārbaude (skatīt šeit), jo membrānai ar tvertni ir izjaucamas savienojuma vietas, caur kurām ilgstošākā periodā var noplūst tvertnē iepumpētais pretspiediens. Maisveida membrānas tiek izgatavotas ar atloku, kas kalpo kā blīvējamais materiāls starp spiedtvertnes konstrukciju un membrānas stiprinājuma atloku. Katra spiedtvertņu ražotāja membrānas ir izgatavotas ar atloku, kas atbilst šī ražotāja spiedtvertnēm, tādēļ viena ražotāja membrāna parasti neder cita ražotāja spiedtvertnei.

Zemāk attēlā redzami piemēri spiedtvertnēm ar dažādiem membrānu risinājumiem: A – spiedtvertne ar perpendikulāri iebūvētu membrānu; B – spiedtvertne ar maisveida membrānu, nostiprināta ar atloku (2) spiedtvertnes vienā galā; C – spiedtvertne ar maisveida membrānu, nostiprinātu ar atloku (2) vienā tvertnes galā un ar skrūvējamu atloku (4) otrā tvertnes galā.

spiedtvertņu membrānu veidi

1 – membrāna; 2 – membrānas stiprinājuma atloks ar pieslēgumu ūdens apgādes sistēmai; 3 – ventilis pretspiediena iepumpēšanai un pārbaudei, nosegts ar vāciņu; 4 – skrūvējams atloks maisveida membrānai, kas spiedtvertnē nostiprināta tās abos galos; 5 – pieslēgums ūdens apgādes sistēmai

Membrānas stiprinājuma atloks (2) fiksē membrānu pie spiedtvertnes ieejas atveres. Tajā ir iestrādāta vītne spiedtvertnes pieslēgumam pie ūdensapgādes sistēmas. Membrānām, kas stiprinās abos spiedtvertnes galos, tiek izmantots arī skrūvējams atloks (4) membrānas nostiprināšanai pretējā spiedtvertnes galā. Skrūvējamais atloks ir ar iekšējo vītni savienots ar gumijas membrānas iekšpusi. Ja tas netiek izmantots savādāk, skrūvējamam atlokam jābūt noslēgtam ar korķi.

Apakšējais atloks Augšējais atloks
Membrānas stiprinājuma atloks Skrūvējamais atloks membrānām, kas stiprinās no divām pusēm

Kā nomainīt membrānu spiedtvertnei - hidroforam - spiedkatlam

Lai nomainītu spiedtvertnes membrānu, secīgi veiciet šīs darbības:

 1. Atvienojiet sūkni no sprieguma, noslēdziet ūdens krānus sūkņa abās pusēs (ja ir)
 2. Atveriet kādu no sistēmas krāniem, lai no tās izplūst liekais ūdens daudzums un sistēmā nebūtu spiediena
 3. Atvienojiet spiedtvertni no sistēmas, vai no sūkņa
 4. Caur pretspiediena ventili (3) pilnībā izlaidiet no spiedtvertnes gaisu
 5. Novietojiet spiedtvertni ar membrānas stiprinājuma atloku (2) uz augšu
 6. Atskrūvējiet membrānas stiprinājuma atloka (2) skrūves un noņemiet atloku
 7. Ja spiedtvertnei ir membrāna, kas stiprinās tvertnes abos galos, noskrūvējiet arī skrūvējamo atloku, kas izvietots tvertnes pretējā galā
 8. Izvelciet veco membrānu un ievietojiet spiedtvertnē jaunu membrānu
 9. Membrānai ar stiprinājumu abos galos, vispirms nostipriniet skrūvējamo atloku (4)
 10. Jauno membrānu ielieciet tā, lai tās apmale vienmērīgi piegultu spiedtvertnes atveres malām un to varētu blīvi nostiprināt ar membrānas stiprinājuma atloku (2)
 11. Uzlieciet membrānas stiprinājuma atloku (2) un vienmērīgi pievelciet tā skrūves
 12. Iepumpējiet spiedtvertnē nepieciešamo pretspiedienu (skatīt šeit)
 13. Pārliecinieties, ka gar membrānas stiprinājuma atloku (atlokiem) neplūst gaiss
 14. Pievienojiet spiedtvertni atpakaļ sistēmai vai ūdens sūknim

Spiedtvertnes, membrānas un to cenas - skatīt