Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Spiedtvertnes - hidrofori - spiedkatli

Tilpuma aprēķins spiedtvertnei

Autors: Akvedukts

Spiedtvertnes – hidrofora – spiedkatla tilpuma pareiza izvēle nodrošinās ūdensapgādes sistēmas un ūdens sūkņa vienmērīgāku darbību un līdz ar to – ievērojami ilgāku ekspluatācijas mūžu. Vairāk par spiedtvertnēm, to dažādajiem nosaukumiem un veidiem lasi šajā rakstā. Turpat arī izlasīsi, kāpēc spiedtvertnes tilpums nav vienāds ar ūdens daudzumu, ko šī tvertne var uzņemt un kādu spiedtvertnes tilpumu izvēlēties vienkāršās situācijās.

Gadījumos kad spiedtvertnes tilpumu nepieciešams noteikt aprēķinu ceļā, var izmantot vairākas metodes. Metodes atšķiras ar to, ka tilpuma noteikšanai tiek izmantoti citi izejas dati. Arī iegūstamie dati līdzīgām situācijām nedaudz atšķiras, tādēļ metodes izvēle paliek katra speciālista pārziņā. Zemāk tiek piedāvātas trīs atšķirīgas metodes. Pirmās metodes gadījumā izmantojamie parametri – sūkņa jauda, sūkņa darba ražīgums, sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās spiediens un spiedtvertnē iepumpētais pretspiediens. Otra metode spiedtvertnes tilpumu ļauj noteikt balstoties uz sūkņa maksimālo ražīgumu, ieslēgšanās izslēgšanās spiedienu un plānoto sūkņa darbības ilgumu. Trešā metode – sūkņa maksimālo ražīgumu, sūkņa ieslēgšanās un izlēgšanās spiedienu, pretspiedienu un plānoto sūkņa ieslēgšanās/izslēgšanās ciklu skaitu viena stundā. Pirmā un trešā metode ļauj veikt aprēķinu dažādām spiedtvertnes pretspiediena vērtībām, savukārt otrā metode pretspiediena vērtību neiekļauj – pretspiedienam otrās metodes gadījumā jābūt 0,2 bar zemākam nekā sūkņa ieslēgšanās spiedienam.

Spiedtvertnes tilpuma aprēķins - pirmā metode

spiedtvertne aprēķins 1
kur
Vt             spiedtvertnes tilpums, litri,

Qmax        maksimālais sūkņa darba ražīgums, l/min,
Pmax        izslēgšanās spiediens, bar,
Pmin        ieslēgšanās spiediens, bar,
Pg            gaisa pretspiediens tvertnē, bar Pg = Pmin – 0,2bar,
K              koeficients, kuru izvēlas atkarībā no sūkņa jaudas:

Sūkņa jauda, kW <1,5 2,2 - 3,0 4,0 - 5,5 7,5 - 9,0
Koeficients 0,25 0,375 0,625 0,875

Spiedtvertnes tilpuma aprēķins - otrā metode

spiedtvertnes aprēķins 2
kur
Vt            spiedtvertnes tilpums, litri,

Qmax       maksimālais sūkņa darba ražīgums, l/min,
TR           sūkņa darbības ilgums vienā ieslēgšanās reizē, min,
Pmax        izslēgšanās spiediens, bar,
Pmin        ieslēgšanās spiediens, bar.

Spiedtvertnes tilpuma aprēķins - trešā metode

spiedtvertne aprēķins 3
kur
Vt            spiedtvertnes tilpums, litri,
Qmax       maksimālais sūkņa darba ražīgums, l/min,
A             sūkņa ieslēgšanās/izslēgšanās ciklu skaits stundā
Pmax        izslēgšanās spiediens, bar,
Pmin        ieslēgšanās spiediens, bar,
Pg            tvertnes pretspiediens, bar.

Spiedtvertnes tilpuma aprēķina piemēri

Sūkņa maksimālais darba ražīgums ir 25 l/min, ieslēgšanās spiediens 2.0 bar, izslēgšanās spiediens 3.0 bar, gaisa pretspiediens 1.8bar (par 0,2 bar zemāks nekā sūkņa ieslēgšanās spiediens). Sūkņa motora jauda 1.1kW.

Pēc pirmās metodes: sūkņa jaudas koeficients K ir 0.25 (jo sūkņa jauda <1.5kW)

aprēķins paraugs 1

Pēc otrās metodes: pieņemot, ka sūkņa darbības laiks būs 15 sekundes (0.25 min)

aprēķins paraugs 2

Pēc trešās metodes: pieņemot ieslēgšanās/izslēgšanās ciklu skaitu 60

aprēķina paraugs 3

Spiediena mērvienībai bar vietā drīkst izmantot arī atm (atmosfēra), jo vērtības ir aptuveni vienādas. Svarīgi atcerēties, ka spiedtvertnes pretspiediens ir par 0,2 bar zemāks nekā sūkņa ieslēgšanās spiediens (ūdensapgādes sistēmas zemākais spiediens).