Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Spiedtvertnes - hidrofori - spiedkatli

Spiedtvertnes uzstādīšana

Autors: Akvedukts

Ūdensapgādes sistēmās spiediena izlīdzināšanai, hidrauliskā trieciena novēršanai, sūkņu darbības vienmērīguma nodrošināšanai tiek izmantotas spiedtvertnes (hidrofors, spiedkatls). Vairāk par spiedtvertnēm, to dažādajiem nosaukumiem un veidiem lasi šajā rakstā. Pilnu informāciju par spiedtvertni skatiet spiedtvertnes lietošanas instrukcijā.

Spiedtvertnes uzstādīšana atkarīga no tās konstruktīvā risinājuma, ūdens sūkņa, kas izmantots sistēmā un sistēmas hidrauliskajiem parametriem. Zemāk redzami spiedtvertnes uzstādīšanas piemēri dažādās situācijās. 

Spiedtvertņu uzstādīšanas situācijas

установка напоргого бака вариант1 установка напоргого бака вариант 2 установка напоргого бака вариант 3

Ūdens apgādes sistēma ar "sauso" sūkni, vertikālu spiedtvertni uz balsta kājas, iebūvētu ūdens padeves cauruļvadā

Ūdens apgādes sistēma ar dziļurbuma sūkni, vertikālu spiedtvertni uz balsta kājas, iebūvētu ūdens padeves cauruļvadā

Ūdens apgādes sistēma ar dziļurbuma sūkni, neliela izmēra vertikālu spiedtvertni bez stiprinājumiem, iebūvētu tieši ūdens padeves cauruļvadā

установка напоргого бака вариант 4 установка напоргого бака вариант 5  

Ūdens apgādes sistēma ar "sauso" sūkni, neliela izmēra vertikālu spiedtvertni bez stiprinājumiem, iebūvētu ūdens sūkņa izvadā

Ūdensapgādes sistēma ar "sauso" sūkni, horizontālu spiedtvertni, kas pievienota sūkņa izvadam un kalpo kā sūkņa plaukts.

 

Spiedtvertnes uzstādīšana

Spiedtvertnes var būt ar dažādu konstruktīvo risinājumu (spiedtvertnes - apraksts), taču pamata aprīkojums tām ir līdzīgs – pieslēgums ūdensapgādes sistēmai (2, 5) un ventilis gaisa iepumpēšanai (3), kas nosegts ar aizsargvāciņu. 
Установка напорного бака

Spiedtvertni drīkst uzstādīt jebkurā ūdensapgādes sistēmas punktā uz spiedvada līnijas, jo hidrauliski sistēma ir vienota, un nav būtiskas nozīmes, vai spiedtvertne atrodas tuvāk vai tālāk no ūdens sūkņa. Spiedtvertnes atrašanās vietai vēlams būt tādai, lai spiediena releju vai spiediena mērīšanas ierīci varētu uzstādīt spiedtvertnes tuvumā. Krāsota tērauda spiedtvertne jāuzstāda iespējami sausā telpā, kur neveidojas kondensāts un nav iespējama temperatūras pazemināšanās zem 0°C. Mitrām telpām labāk izvēlēties spiedtvertni no nerūsējoša tērauda vai kompozītmateriāla. 

Uzstādīšana soli pa solim:

 1. Ja spiedtvertni uzstāda esošā sistēmā, jāpārliecinās, ka sūkņa vadības panelim ir atslēgta elektropadeve un ka sistēma spiedtvertnes uzstādīšanas vietā ir pilnībā iztukšota.
 2. Ja esošā sistēmā bijusi uzstādīta hidropneimatiskā tvertne bez membrānas, atslēdziet gaisa padeves ierīces, līmeņa indikatoru un citu aprīkojumu, kas turpmāk nebūs nepieciešams.
 3. Izceliet jauno spiedtvertni no iepakojuma, noņemiet aizsargvāciņu no gaisa ventiļa.
 4. Ar gaisa manometru pārbaudiet spiedtvertnes pretspiedienu; tam jāsakrīt ar pretspiediena vērtību, kas norādīta uz tvertnes datu plāksnītes
 5. Ja rūpnīcā iestatītais pretspiediens nesakrīt ar to, kas nepieciešams ūdensapgādes sistēmā, ar velosipēda vai auto riepu pumpi to paaugstiniet, vai, izlaižot lieko gaisa spiedienu caur gaisa ventili, pazeminiet līdz vajadzīgajai vērtībai
 6. Pievienojiet tvertni pie galvenā ūdensvada vai pie sūkņa izejas, ievērojot visus uzstādīšanas noteikumus.
 7. Ieteicams uzstādīt drošības vārstu un to noregulēt pie sistēmas maksimālā darba spiediena.
  1. Spiedtvertnēm ar membrānas stiprinājumu divās vietās, drošības vārstu un spiediena mērītāju var uzstādīt membrānas vītņotajā stiprinājuma atlokā (C tvertne, punkts 4). Ja aprīkojumu uzstāda citur, membrānas stiprinājuma atloks jānoslēdz ar korķi (3/4” vītne). Spiedtvertņu membrānas
 8. Kad spiedtvertnes uzstādīšana pabeigta, pieslēdziet elektropadevi sūkņa vadības panelim.
 9. Ieslēdziet sūkni un piepildiet sistēmu ar ūdeni, līdz nostrādā spiediena relejs un izslēdz sūkni.
 10. Ja sistēmā uzkrājies gaiss, to atgaiso, atkārtoti atverot un aizverot krānu, kas atrodas vistālāk no spiedtvertnes.
 11. Atveriet vienu vai vairākus krānus, lai iztukšotu spiedtvertni. Ja starp tvertnes iztukšošanos un sūkņa ieslēgšanos ir pauze, tad, iespējams:
  • spiediena releja iestatītais ieslēgšanās spiediens ir zemāks, nekā nepieciešams (izmantojiet releja ražotāja instrukciju tā noregulēšanai);
  • tvertnē esošais pretspiediens ir lielāks, nekā nepieciešams – tam jābūt par 0,2 bar zemākam nekā sūkņa ieslēgšanās spiediens
 12. Veiciet nepieciešamo regulāciju un atkārtojiet 8. - 10. Punktus, līdz pauze netiek konstatēta.
 13. Pārbaudiet visus savienojumus un pārliecinieties, ka no tiem netek ūdens.
 14. Sistēma ir gatava lietošanai, ja visi iepriekš minētie punkti ir veiksmīgi izpildīti.
 15. Regulāri veiciet pretspiediena pārbaudi

ELBI spiedtvertnes ar maināmu membrānu - tehniskā informācija un cenas

GWS spiedtvertnes ar perpendikulāri iebūvētu membrānu - tehniskā informācija un cenas