Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Par firmu - Privātuma politika

Piegāde, garantija un atteikuma tiesības

Piegāde

Prece, kas iegādāta vietnes akvedukts.lv e-komercijas sistēmā, tiek piegādāta tikai un vienīgi Latvijas teritorijā.

Tālrunis:   67606390

E-pasts:   eveikalsetaakvedukts.lv

Darba laiks:  Darba dienas 9:00 – 18:00

Pirkumu saņemšana:

  1. Bez maksas jebkurā no Akvedukts klientu apkalpošanas centriem, to darba laikā
  2. Bez maksas ar kurjerdienestu 48h (darba dienās) laikā uz pieteikuma formā norādīto piegādes adresi Latvijā

Garantija un atteikuma tiesības

 

Pēc preču saņemšanas Jums jāpārbauda preču atbilstību pasūtītajam un jāparaksta pieņemšanas/nodošanas dokumentu. Parakstot dokumentu Jūs apliecināt, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci un ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Jums sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Tas jādara kurjera klātbūtnē. Kurjers atbild tikai par preces ārējiem bojājumiem un neuzņemas atbildību par preces saturu. AKVEDUKTS neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

Attiecībā uz pirkumiem, ko veikusi Privātpersona, spēkā ir likumiskās garantijas (24 mēneši no pirkuma datuma), vai arī ilgāka garantija, ja tāda no pārdevēja puses norādīta preces aprakstā. Juridiskām personām tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.

Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES Par patērētāju tiesībām, Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža atteikties no iegādātās preces un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam, neuzrādot atteikšanās iemeslu. Atteikuma gadījumā izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam, sedz Klients. 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma saņemšanas Klientam jānodrošina preces atgriešana Pārdevējam un 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma saņemšanas Pārdevējs atgriež Klientam samaksāto naudu par preci.

AKVEDUKTS lūdz klientu pārbaudīt preci 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas un tās neatbilstības vai bojājumu gadījumā sazināties ar AKVEDUKTS, lai vienotos par tās atgriešanu vai apmaiņu.

Veicot preces atgriešanu, lūdzam preci iepakot atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.

Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu eveikalsetaakvedukts.lv vai pa tālr. 67606390

AKVEDUKTS patur tiesības atteikt šī līguma izpildi, ja nav saglabāts pirkumu apliecinošs dokuments, kā arī ja prece ir lietota un bojāta.

Veicot preces atgriešanu, par preci samaksātā nauda tiks atgriezta Jūsu bankas kontā.

Vairāk informācijas par Distances līgumu https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu

Strīdu risināšana

Sūdzību par preču kvalitāti vai atbilstību lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu eveikals@akvedukts.lv, vai pa pastu uz adresi Akvedukts AS, “Akvedukti”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, Latvija. Sūdzību izskatīsim 7 darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas un nosūtīsim uz sūdzībā norādīto elektronisko vai pasta adresi.

Gadījumā, ja Akvedukts AS Jūsu sūdzību atzīs par nepamatotu, savukārt Jūs tam nepiekritīsiet, strīda risināšana iespējama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot Akvedukts AS rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu. Vairāk informācijas par ārpustiesas strīdu risināšanu:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV