Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Speciālas tehnoloģijas

Digitāls spiediena relejs DPC-10

Beidzot ir pienācis laiks, kad arī saimniecības ūdensapgādi ir sasnieguši risinājumi, kas ievērojami atvieglo sistēmu ekspluatāciju un apkopi! Vairs nekādi mehāniski spiediena releji, vairs nekādi mehāniski manometri, jo beidzot ir pieejams kompakts risinājums automātiskas ūdensapgādes sūkņa darbības nodrošināšanai – digitāls spiediena relejs!

Digitālais spiediena relejs ietver gan nosaukumā minēto spiediena releja funkciju, gan arī uz displeja attēlo aktuālo ūdens apgādes sistēmas spiedienu. Ērta, trīs taustiņu programmēšana nodrošina jebkuram lietotājam saprotamu releja funkciju ieregulēšanu.  Ieregulēt var ne tikai ieslēgšanās un izslēgšanās spiedienu, bet arī dažādus servisa parametrus – ūdens trūkuma konstatēšanas ilgumu un spiedienu, laiku no kļūmes izraisītas sūkņa apturēšanas līdz automātiskai ieslēgšanai, un automātiskās izslēgšanās laiku pēc nepārtrauktas sūkņa darbības.

Uzstādīšanas ērtībai, digitālajam spiediena relejam jau rūpnīcā tiek ieprogrammēti parametri, kas visbiežāk tiek piemēroti tieši Latvijas mājsaimniecību ūdensapgādes sūkņiem. Lielākajā daļā gadījumu, pēc digitālā spiediena releja iegādes būs nepieciešama tikai tā pieslēgšana sistēmai un elektriskā savienojuma izveide. Lai atvieglotu arī šo uzdevumu, pieejami digitālie spiediena releji ar abpusējām kontaktdakšām – viena – sūkņa elektrokabeļa pieslēgšanai, otra – sistēmas pieslēgšanai elektrotīklā.

Digitālo releju preču numuri pasūtīšanai:

991190  Digitāls spiediena relejs DPC ar kontaktligzdu (attēlā pa kreisi)

991191  Digitāls spiediena relejs DPC ar kabeli (attēlā pa labi)

EVAK digitāls relejs AkveduktsEVAK digitāls relejs Akvedukts

Uzstādīt digitālo spiediena releju var gan ieskrūvējot tieši sūknī, gan montāžas piecgabalā – līdzīgi kā tika uzstādīts mehāniskais spiediena relejs. Digitālā releja pievienošanas vītne ¼”.

Attēlā redzami standarta risinājumi spiediena releja uzstādīšanai (arī apakšējā attēlā, A un B), taču to var uzstādīt arī uz  ūdensapgādes sistēmas cauruļvada (apakšējais att., C), kā arī, izmantojot lokano savienojumu ar sūkni vai sistēmu, izvietot viegli pieejamā vietā pie sienas – aktuālo parametru ērtai kontrolei un vieglai iestatījumu maiņai (apakšējais att., D).

Pienācis laiks mainīt mehānisko spiediena releju? Pilnīgi noteikti izsveriet iespēju to aizvietot ar digitālo ierīci. Precīzi rādījumi, ērta regulācija, papildus aizsardzība iekārtai – tie būs ieguvumi, ko novērtēsiet ekspluatācijas laikā.

 

SVARĪGI! Akvedukts komplektētajiem ūdens apgādes automātiem ar 5 gadu garantiju komplektācija pieejama ar digitālo spiediena releju (uz digitālo spiediena releju attiecināma 2 gadu garantija). Arī jebkuram cita Akvedukts komplektētā ūdens apgādes automāta aprīkojumā variet pieprasīt iekļaut digitālo spiediena releju.  

JET1000-PWB24 ar digitālu releju Akvedukts

Avedukts 5 GADU garantijas sūkņu ar digitālo spiediena releju preču numuri pasūtīšanai:

108366   Sūknis Jet 1000M-PWB24 1,1kW ar digitālu spiediena releju

108368   Sūknis Jet 1000M-PWB60 1,1kW ar digitālu spiediena releju

108370   Sūknis Jetinox 60-50M-PWB24H ar digitālu spiediena releju

108372   Sūknis Newjet 60-50M-PWB24H ar digitālu spiediena releju