Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Speciālas tehnoloģijas

DOYMA blīvējami inženierkomunikāciju kanāli būvkonstrukcijās

Gints Jaudzems: gintsakvedukts.lv

Ūdens, apkure, elektrība, gāze un citas komunikācijas parasti ēkām tiek pievadītas, izmantojot pazemes izbūvi. Lai cauruļvadus un kabeļus ievilktu ēkā, tās jāizvada caur norobežojošām konstrukcijām. Ja ēkas pamati tiek apstrādāti ar izolāciju, lai ēkas konstrukcijas un iedzīvi aizsargātu no ūdens un mitruma, tad jebkurš inženierkomunikāciju ievads šo izolāciju izjauks.

Tas nozīmē, ka gāzes un ūdensdroša pāreja starp ēkas izolāciju un cauruļvadu vai kabeli ir jānodrošina, izmantojot kādu no pieejamiem blīvēšanas vai hermetizācijas risinājumiem. Risinājums, kas ne tikai nodrošina pilnīgu hermētiskumu, bet arī pieļauj cauruļvadu un kabeļu nomaiņu ekspluatācijas laikā, ir caurvadu (feedthrough) sistēma.

Komunikāciju ievadi ēkās parasti izbūvēti zem zemes, ārpus telpām un tiem nav piekļuves. Tas ievērojami paaugstina prasības izmantotā blīvējuma spējai tikt ekspluatētam bez apkopes ilgstošā termiņā – atsevišķām ēkām tas var būt līdz pat 50 gadiem. Blīvējumam jābūt spējīgam pielāgoties cauruļvada izmēra izmaiņām temperatūras ietekmē un arī aksiālām kustībām. Inženierkomunikāciju ievadu blīvējumu ar šādām prasībām nevar nodrošināt ne ar hermētiķiem, ne putām, ne citiem šuves un spraugas aizpildošiem materiāliem.

Caurvadu sistēma ir pielietojama jebkura šķērsgriezuma cauruļvadu vai elektrokabeļu ievadīšanai ēkā caur pamatiem, nodrošinot pilnu aizsardzību pret spiediena vai bezspiediena ūdeņiem un gāzēm.

SPIEDIENA UN BEZSPIEDIENA ŪDENS

Apzīmējumi "spiediena" un "bezspiediena" ūdens ir svarīgi blīvslēgu izvēlē:

cauruļu kabeļu caurvadi blīvslēgi

Spiediena ūdens (pressurised water) apstākļi: "Spiediena ūdens" apstākļos uz blīvējumu iedarbojas ūdens hidrostatiskais spiediens:

 • atbilst kategorijai 1 saskaņā ar ES direktīvu;
 • atbilst gadījumam "Infiltrācijas ūdeņi, kas īslaicīgi var uzkrāties" un "Spiediena ūdeņi" saskaņā ar DIN 18533.

Bezspiediena ūdens (non-pressurised water) apstākļi: "Bezspiediena ūdens" apstākļos ūdens hidrostatiskais spiediens uz blīvējumu neiedarbojas vai iedarbojas īslaicīgi:

 • atbilst kategorijai 2 saskaņā ar ES direktīvu;
 • atbilst gadījumam "Zemes mitrums un infiltrācijas ūdeņi, kas neuzkrājas" un "Bezspiediena ūdeņi" saskaņā ar DIN 18533.

Vienkāršāk izsakoties- ar "spiediena ūdens" tiek apzīmēti gadījumi, kad ūdens var uzkrāties blīvējuma vietā. Tas var būt gan blīvslēga līmenī uzkrājies gruntsūdens, gan ūdens līmenis dažus metrus virs blīvējuma. "Bezspiediena ūdens" ir blīvējumam garām plūstošs ūdens, piemēram, lietus ūdens, kas infiltrējas gruntī pēc lietus gāzēm.

DOYMA CURAFLEX PIEDURKNES

Curaflex cauruļvadu piedurknes ir pārbaudīta vērtība gadījumos, kad, būvējot vai renovējot ēku, nepieciešams izveidot pilnībā blīvus ievadus ēkas sienās. Kombinācijā ar Curaflex blīvslēgu piedurknes veido perfektu sistēmu. Neatkarīgi no materiāla (šķiedrcementa vai tērauda) piedurknes iespējams ievadīt ēkā gan būvēšanas stadijā, gan pēc tam. Piedurknes iestrādā ievados caur sienu vai īpašos gadījumos sienā un pie tās.

Curaflex cauruļvada piedurknes izmanto gāzapgādes un ūdensapgādes sistēmās, kanalizācijas sistēmās, apkures sistēmās, gaisa kondicionēšanas sistēmās u.c.

Skaidrojumi:

Spiediena ūdens (pressurised water): "Spiediena ūdens" uz blīvējumu iedarbojas ar hidrostatisko spiedienu:

 • atbilst kategorijai 1 saskaņā ar ES direktīvu;
 • atbilst gadījumam "Infiltrācijas ūdeņi, kas īslaicīgi var uzkrāties" un "Spiediena ūdeņi" saskaņā ar DIN 18533 (W2-E).

Bezspiediena ūdens (non-pressurised water): "Bezspiediena ūdens" uz blīvējumu neiedarbojas vai iedarbojas īslaicīgi:

 • atbilst kategorijai 2 saskaņā ar ES direktīvu;
 • atbilst gadījumam "Zemes mitrums un infiltrācijas ūdeņi, kas neuzkrājas" un "Bezspiediena ūdeņi" saskaņā ar DIN 18533 (W1-E).

Curaflex® cauruļvadu piedurkņu galvenās īpašības:

 • Izturība pret spiediena un bezspiediena ūdeni;
 • Gāznecaurlaidība (ar atbilstošu pārklājumu);
 • Piemērotas ūdensnecaurlaidīgās betona konstrukcijās bez papildus hidroizolācijas (white tanking);
 • Piemērotas betona konstrukcijās ar hidroizolējošām membrānām vai bieziem pārklājumiem (black tanking);
 • Iespējams kombinēt ar Curaflex divdaļīgajiem blīvslēgiem renovācijas darbu veikšanai.

 

CURAFLEX 3000

Viendaļīga piedurkne. Izturīga gan pret spiediena, gan bezspiediena ūdeni. Paredzēta uzstādīšanai sienās un griestos ēkās bez hidroizolējošām membrānām. Hermētiska, arī gāznecaurlaidīga, ja piedurknes iekšpuse un priekšpuse tiek apstrādāta ar atbilstošu pārklājumu.

Priekšrocības: vienmērīgs savienojums ar betonu, pateicoties speciālam rievojumam; iekšējā sieniņa optimāli veidota Curaflex blīvslēga ievietošanai; paredzēta ūdensnecaurlaidīga betona struktūrās bez hidroizolējošām membrānām vai bieziem pārklājumiem.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidību iespējams nodrošināt tikai ar tai atbilstošu pārklājumu piedurknes iekšpusē un priekšpusē; piedurkni iespējams izmantot kopā ar Curaflex blīvslēgu.

 

CURAFLEX 3000/T

Alternatīva: Curaflex 3000/T - divdaļīga piedurkne ar garenšuvi, kas paredzēta ēkās ar jau esošām caurulēm.

 

Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

 

CURAFLEX 9000

Piedurkne ar atloku. Izturīga gan pret spiediena, gan bezspiediena ūdeni. Paredzēta uzstādīšanai betona vai ķieģeļu sienās, ēkās bez hidroizolējošām membrānām. Hermētiska un gāznecaurlaidīga.

Priekšrocības: izgatavota no tērauda, paredzēta pie augstām statiskām slodzēm; iekšējā sieniņa optimāli veidota Curaflex blīvslēga ievietošanai; piemērota ūdensnecaurlaidīga betona struktūrās bez hidroizolējošām membrānām vai bieziem pārklājumiem.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīga; piedurkni iespējams izmantot kopā ar Curaflex blīvslēgu; riņķveida atloks izgatavots no tērauda, to iespējams piemetināt jebkurā punktā.

Materiāls: Elektrogalvanizēts, dzelteni pasivēts tērauds ar hermētisku pārklājumu; pēc izvēles – nerūsējošais tērauds.

 

Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

                                                                   Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

CURAFLEX 8000

Piedurkne caurules noblīvēšanai pie sienas/griestiem. Izturīga gan pret spiediena, gan bezspiediena ūdeni. Hermētiska un gāznecaurlaidīga. Paredzēta uzstādīšanai pie ūdensnecaurlaidīga betona sienām/griestiem.

Priekšrocības: piestiprināms pie sienas/griestiem (cauruma vai atvēruma veids sienā/griestos nav būtisks); iespējams uzstādīt bez atbilstoša urbuma vai piedurknes sienā; iekšējā sieniņa optimāli veidota Curaflex blīvslēga ievietošanai.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīga; piemērota gan pret spiediena ūdeni, gan bezspiediena ūdens apstākļos; paredzēta ēkās bez hidroizolējošām membrānām; ēkām ar biezu sienu pārklājumu  - atloka kontaktvirsma slīpēta; kombinējams ar visa veida Curaflex blīvslēgiem.

Materiāls: Elektrogalvanizēts, dzelteni pasivēts tērauds ar hermētisku pārklājumu; pēc izvēles – nerūsējošais tērauds 1.4301 (V2A) vai 1.4571/1.4404 (V4A) – ar biezu pārklājumu, slīpētu kontaktvirsmu.

 

CURAFLEX 8000/T

Alternatīva: Curaflex 8000/T - divdaļīga piedurkne, kas paredzēta ēkās ar jau esošām caurulēm.

 

Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

 

 

DOYMA CURAFLEX BLĪVSLĒGI

 

DOYMA Curaflex piedāvā drošu risinājumu cauruļvadu un kabeļu ievadiem ēkās. Blīvslēgi ir nepieciešami pieplūdes un atplūdes cauruļvadu līniju izvadīšanai cauri sienām tādām sistēmām, kā ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, gaisa kondicionēšana u.c.

Darbības princips:

Gumijas blīvējums izvietots starp vidū esošo cauruli un piedurkni vai urbumu sienā, blīvējuma korpusu veido divi profilēti tērauda gredzeni, kas tiek saspiesti kopā, pievelkot uzgriežņus. Blīvējums pilnībā aizpilda spraugu starp cauruli un piedurkni vai urbumu. Atkārtota uzgriežņu pievilkšana nav nepieciešama.

Curaflex drošības priekšnosacījumi:

DPS (Double Profile System): Curaflex divpusēji asimetriski tērauda profila gredzeni blīvslēgā nodrošina optimālu kontaktspiedienu, saudzīgi sablīvējoties ap cauruli un stipri piekļaujoties urbuma sieniņām vai piedurknei (līdz DN 350). Plašāku skaidrojumu video formātā skatīt zemāk.

DOYMA-Grip: Speciāli izgatavots pret novecošanu izturīgs elastomērs aizsargā blīvslēgu no izkustēšanās, saskaroties ar raupjumu samazinošām vielām.

Skaidrojumi:

Spiediena ūdens (pressurised water) apstākļi: ‘’Spiediena ūdens” apstākļos uz blīvējumu iedarbojas ūdens hidrostatiskais spiediens:

 • atbilst kategorijai 1 saskaņā ar ES direktīvu;
 • atbilst gadījumam “Infiltrācijas ūdeņi, kas īslaicīgi var uzkrāties’’ un ‘’Spiediena ūdeņi’’ saskaņā ar DIN 18533 (W2-E).

Bezspiediena ūdens (non-pressurised water) apstākļi: ‘’Bezspiediena ūdens” apstākļos ūdens hidrostatiskais spiediens uz blīvējumu neiedarbojas vai iedarbojas īslaicīgi:

 • atbilst kategorijai 2 saskaņā ar ES direktīvu;
 • atbilst gadījumam “Zemes mitrums un infiltrācijas ūdeņi, kas neuzkrājas’’ un ‘’Bezspiediena ūdeņi’’ saskaņā ar DIN 18533 (W1-E).

Curaflex blīvslēgu galvenās īpašības:

 • Izturība pret spiediena un bezspiediena ūdeni;
 • Kombinējami ar iebūvejamām cauruļvadu piedurknēm;
 • Izmantojami ūdensnecaurlaidīga betona sienu urbumos;
 • Piemēroti ūdensnecaurlaidīgās betona konstrukcijās bez papildus hidroizolācijas (white tanking) un betona konstrukcijās ar hidroizolējošām membrānām vai bieziem pārklājumiem (black tanking);
 • Gāznecaurlaidīgs pret jebkuru gāzi, kurai nav agresīva iedarbība pret materiālu (piemēram, gaiss, slāpeklis, cēlgāzes);
 • Pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis - 8°;
 • Nav nepieciešama apkope un atkārtota uzgriežņu pievilkšana.

 

CURAFLEX A

Vienslāņu cauruļvadu un kabeļu blīvslēgs (DPS). Izturīgs pret bezspiediena ūdeni. Paredzēts izmantošanai gan kombinācijā ar Curaflex cauruļvada piedurkni, gan urbumos.

Priekšrocības: vienkārša uzstādīšana, pateicoties precīziem izmēriem; pieejams plašam izmēru diapozonam; hermētiski noslēgts (apkope nav nepieciešama); augsta blīvējuma pakāpe pateicoties DPS un DOYMA-Grip;

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīgs; pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis 8°; garenisku (aksiālu) kustību absorbēšana; vienslāņu blīvējums.

Blīvslēga sastāvdaļas:

 • Korpusa gredzeni: - asimetriski profilēti tērauda gredzeni (DPS), cinkoti, hromēti un noblīvēti; pēc izvēles iespējams izgatavot no nerūsējošā tērauda 1.4301 (V2A) vai 1.4571/1.4404 (V4A)
 • Gumijas blīvējums: -elastomēra 27 mm bieza EPDM blīve (‘’DOYMA-Grip’’), pēc izvēles iespējams izgatavot no EDPM-KTW, NBR (degvielas/eļļnecaurlaidīgs) vai silikona (izturība pret augstu temperatūru, vai FPM (ķīmiski izturīgs).

                                                                             Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

                                                                             Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

CURAFLEX Quick in A

Vienslāņu cauruļvadu un kabeļu blīvslēgs ar locīklsavienojumu uzlabotai, ērtākai uzstādīšanai (DPS). Paredzēts izmantošanai gan kombinācijā ar Curaflex cauruļvada piedurkni, gan urbumos.

Priekšrocības: vienkārša uzstādīšana, pateicoties precīziem izmēriem; pieejams plašam izmēru diapozonam; hermētiski noslēgts (apkope nav nepieciešama); augsta blīvējuma pakāpe pateicoties DPS un DOYMA-Grip; metinātas ūdensdrošas skrūves; stiprinājums (līdz pat DN500); iespējams uzstādīt jau esošiem cauruļvadiem.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīgs; pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis 8°; garenisku (aksiālu) kustību absorbēšana; vienslāņu blīvējums; grozāms.*

Blīvslēga sastāvdaļas:

 • Korpusa gredzeni: - asimetriski profilēti tērauda gredzeni (DPS), stiprinājums (līdz pat DN 500); cinkoti, hromēti un noblīvēti; pēc izvēles iespējams izgatavot no nerūsējošā tērauda 304 (1.4301) vai 316 (1.4571/1.4404).
 • Gumijas blīvējums: - elastomēra 27 mm bieza EPDM blīve (‘’DOYMA-Grip’’), pēc izvēles iespējams izgatavot no EDPM-POD (dzeramajam ūdenim), NBR (degvielas/eļļnecaurlaidīgs) vai silikona (izturība pret augstu temperatūru), vai FPM (ķīmiski izturīgs).

                                                                          * DPS līdz pat NB 350 ** sākot ar DN 600 jāuzstāda papildus tērauda gredzens stabilizācijai.

                                                                             Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

                                                                             Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

CURAFLEX C

Dubultais cauruļvadu un kabeļu blīvslēgs (DPS). Izturīgs pret spiediena ūdeni. Paredzēts izmantošanai gan kombinācijā ar Curaflex cauruļvada piedurkni, gan urbumos.

Priekšrocības: vienkārša uzstādīšana, pateicoties precīziem izmēriem; pieejams plašam izmēru diapozonam; hermētiski noslēgts (apkope nav nepieciešama); augsta blīvējuma pakāpe pateicoties DPS un DOYMA-Grip;

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīgs; pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis 8°; garenisku (aksiālu) kustību absorbēšana; dubults blīvējums.

Blīvslēga sastāvdaļas:

 • Korpusa gredzeni: - asimetriski profilēti tērauda gredzeni (DPS), cinkoti, hromēti un noblīvēti; pēc izvēles iespējams izgatavot no nerūsējošā tērauda 1.4301 (V2A) vai 1.4571/1.4404 (V4A)
 • Gumijas blīvējums: -elastomēra 2 x 27 mm bieza EPDM blīve (‘’DOYMA-Grip’’), pēc izvēles iespējams izgatavot no EDPM-KTW, NBR (degvielas/eļļnecaurlaidīgs) vai silikona (izturība pret augstu temperatūru, vai FPM (ķīmiski izturīgs) – 3mm biezā oranžā vidusblīve izgatavota no EDPM.

                                                                             Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

                                                                             Montāžas instrukcijas skatīt šeit (.pdf formātā) un šeit (video formātā).

 

CURAFLEX Quick in C

Dubultais cauruļvadu un kabeļu blīvslēgs ar locīklsavienojumu uzlabotai, ērtākai uzstādīšanai (DPS). Paredzēts izmantošanai gan kombinācijā ar Curaflex cauruļvada piedurkni, gan urbumos.

Priekšrocības: vienkārša uzstādīšana, pateicoties precīziem izmēriem; pieejams plašam izmēru diapozonam; hermētiski noslēgts (apkope nav nepieciešama); augsta blīvējuma pakāpe pateicoties DPS un DOYMA-Grip; metinātas ūdensdrošas skrūves; stiprinājums (līdz pat DN500); iespējams uzstādīt jau esošiem cauruļvadiem.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīgs; pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis 8°; garenisku (aksiālu) kustību absorbēšana; dubults blīvējums; grozāms.*

Blīvslēga sastāvdaļas:

 • Korpusa gredzeni: - asimetriski profilēti tērauda gredzeni (DPS), stiprinājumS (līdz pat DN 500); cinkoti, hromēti un noblīvēti; pēc izvēles iespējams izgatavot no nerūsējošā tērauda 1.4301 (V2A) vai 1.4571/1.4404 (V4A)
 • Atdalīts gumijas blīvējums ar slāņiem: -elastomēra 2 x 27 mm bieza EPDM blīve (‘’DOYMA-Grip’’), pēc izvēles iespējams izgatavot no EDPM-KTW, NBR (degvielas/eļļnecaurlaidīgs) vai silikona (izturība pret augstu temperatūru, vai FPM (ķīmiski izturīgs) – 3mm biezā oranžā vidusblīve izgatavota no EDPM.

                                                                          * DPS līdz pat KB/DN 350**, sākot ar DN 600 jāuzstāda papildus tērauda gredzens stabilizācijai.

                                                                             Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt šeit.

                                                                             Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

CURAFLEX NOVA UNO

Cauruļvadu un kabeļu blīvslēgs. Izturīgs pret spiediena un bezspiediena ūdeni. Paredzēts izmantošanai gan kombinācijā ar Curaflex cauruļvada piedurkni, gan urbumos.

Priekšrocības: tiek izmantota IGMI sistēma, kas paredz optimālu skrūvju pievilkšanas momentu bez speciāliem instrumentiem; vienkārša uzstādīšana, pateicoties precīziem izmēriem; pieejams plašam izmēru diapazonam; hermētiski noslēgts (apkope nav nepieciešama); augsta blīvējuma pakāpe, pateicoties DPS un DOYMA-Grip.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīgs; pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis 8°; garenisku (aksiālu) kustību absorbēšana; 40 mm bieza blīve.

Blīvslēga sastāvdaļas:

 • Korpusa gredzeni: - zili, augstas kvalitātes plastmasas gredzeni
 • Gumijas blīvējums: - elastomēra blīve un blīves gredzeni, 45 mm biezs, izgatavots no EPDM (DOYMA-Grip) ar DPS
 • IGMI (integrētā griezes momenta ierobežotāja) uzgriežņi
 • Nerūsējošā tērauda skrūves

                                                                             Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt datu lapā (šeit) un video (šeit).

                                                                             Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

CURAFLEX NOVA SENSO

Cauruļvadu un kabeļu blīvslēgs lokaniem cauruļvadiem. Izturīgs pret spiediena un bezspiediena ūdeni. Paredzēts izmantošanai 

gan kombinācijā ar Curaflex cauruļvada piedurkni, gan urbumos.

Priekšrocības: tiek izmantota IGMI sistēma, kas paredz optimālu skrūvju pievilkšanas momentu bez speciāliem instrumentiem; tiek izmantota MS (mīksta-stingra) sistēma, kas paredz rūpīgu un drošu blīvējumu - ideāli piemērots lokanām, rūpnieciski izolētām caurulēm un lokanām kabeļu aizsardzības caurulēm; vienkārša uzstādīšana, pateicoties precīziem izmēriem; hermētiski noslēgts (apkope nav nepieciešama); augsta blīvējuma pakāpe, pateicoties DPS un DOYMA-Grip.

Tehniskā informācija: gāznecaurlaidīgs; pieļaujamais maksimālais caurules liekuma leņķis 8°; 45 mm bieza blīve.

Blīvslēga sastāvdaļas:

 • Korpusa gredzeni: - zili, augstas kvalitātes plastmasas gredzeni
 • Gumijas blīvējums: - elastomēra blīve un blīves gredzeni, 45 mm biezs, izgatavots no EPDM (DOYMA-Grip) ar DPS
 • Melns un oranžs DDP (DOYMA diametra pagarinājums)
 • IGMI (integrētā griezes momenta ierobežotāja) uzgriežņi
 • MS (mīksta-stingra) sistēma rūpīgam un drošam blīvējumam
 • Nerūsējošā tērauda skrūves

                                                                             Vairāk informācijas (pieejamos izmērus u.c.) skatīt datu lapā (šeit) un video (šeit).

                                                                             Montāžas instrukciju skatīt šeit.

 

DOYMA UZSTĀDĪŠANAS PIEDERUMI

AQUAGARD hermētiķis betonam

Jāatceras, ka betonam nepieciešama aizsardzība! Bez aizsardzības betons nespēj pilnīgi aizturēt mitrumu. Mitrums

spēj iekļūt betonā līdz noteiktam dziļumam, ja betons ir pietiekami biezs. Ja netiek aizsargāts betons ap blīvslēgu, mitrums spēj apiet blīvslēgu un nonākt otrā pusē.

Aquagard komplekts iekļauj bezkrāsainu praimeri un speciālu beton-pelēcīgu virskārtas krāsu. Izmantojot 1 litru, var pārklāt 3,5 – 4m2 plašu virsmu. Abus produktus var uzklāt, izmantojot krāsošanas otu vai rulli.

Uzklāšanas kārtība. Vispirms uzklāj praimeri istabas temperatūrā. Pēc 1 stundas, kad praimeris ir sažuvis, uzklāj virskārtas krāsu. Krāsas virspuse būs sažuvusi pēc 2 stundām, bet pilnībā sažuvusi pēc 5-6 stundām.

Aquagard komplekta sastāvs:

 • AQUAGARD praimeris (Curaflex 1710/1711) - praimeris AQUAGARD speciālai krāsai

Praimeris iekļūst dziļi betonā un aizpilda tajā esošos kapilārus, mikroplaisas un poras, tādējādi tiek nodrošināta ilglaicīga ūdensnecaurlaidība. Tas nozīmē, ka ūdens nespēs apiet blīvslēgu. Praimeri uzklāj, izmantojot krāsošanas otu vai rulli.

 • AQUAGARD speciālā krāsa (Curaflex 1715/1716) - speciālā krāsa urbuma virsmai

Ar speciālo krāsu tiek pārklāta sienā esošā urbuma virsma un vienlaicīgi tiek samazināta tērauda korodēšanas iespēja. Arī speciālo krāsu uzklāj, izmantojot krāsošanas otu vai rulli.

Vairāk informācijas skatīt šeit.