Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Speciālas tehnoloģijas

TechnoCooling dzesēšanas sistēmas

Gints Jaudzems: gintsakvedukts.lv

TecnoCooling (TC) specializācija ir āra gaisa dzesēšanas sistēmu ražošana un izplatīšana. Tehnoloģiju pamatā ir augstspiediena sūknis (70 bar), ūdens sadales caurulītes un izsmidzināšanas uzgaļi. Sistēma var tikt kontrolēta ar gaisa mitruma kontrolieri.

Smidzināšanas iekārtas tiek izstrādātas izmantošanai mājsaimniecībās, komerciālos, rūpniecības vai lauksaimniecības objektos šādam pielietijumam:

  • gaisa dzesēšana
  • mitrināšana
  • putekļu  aizturēšana
  • dažādu smaku neitralizēšana.

DZESĒŠANAS PRINCIPS

Ūdens iekārtā tiek saspiests ar augsta spiediena sūkņa palīdzību un izvadīts caur speciāli izgatavotām smidzināšanas sprauslām, radot īpaši smalkus ūdens pilieniņus ar vidējo izmēru mazāku par 10 mikroniem. Ūdens pilieniņi nekavējoties absorbē apkārtējo siltuma enerģiju un iztvaiko, radot ūdens tvaiku, gaiss tiek atdzesēts siltuma enerģijas absorbcijas rezultātā. Dzesēšana noris, iztvaikojot ūdenim, kas tiek padots no iekārtas sīku pilienu veidā, saskaroties ar ķermeņa un apkārtējās vides radīto siltuma enerģiju. Iztvaikošanas dzesēšanas rezultātā ķermenim tiek radīta vieglas vēja vēsmas sajūta.

Iztvaikošanas dzesēšana

Gaisa relatīvais mitrums ir procentos izteikta ūdens tvaika parciālspiediena attiecība pret piesātināta tvaika parciālspiedienu dotajā temperatūrā jeb, citiem vārdiem, mitruma daudzums vienā m3 gaisa attiecībā pret mitruma daudzumu, kāds attiecīgajā temperatūrā varētu piesātināt vienu m3 gaisa. Gaisa relatīvais mitrums ir izšķirošs faktors dzesēšanas potenciāla noteikšanā, jo zemāks gaisa relatīvais mitrums, jo vairāk iztvaikos ūdens un vairāk tiks absorbēta siltuma enerģija.

Iztvaikošanas dzesēšanas metode var tikt pielietota lielākajā daļā ģeogrāfisko atrašanās vietu, jo, kad āra gaisa temperatūra ir sasniegusi dienas maksimālo vērtību, relatīvais gaisa mitrums parasti atrodas savā zemākajā punktā.

TecnoCooling SŪKŅU PRIEKŠROCĪBAS:

  

  • TIME – enerģijas taupīšanas slēdzis (taimeris)
  • BPS – ar recirkulācijas dzesēšanu aprīkots sūknis
  • LSP – zema ātruma dzinēja darbība
  • QES – klusa dzinēja darbība
  • VAR – neatkarīga vairāku zonu pārvaldība.

TIME grupas sūkņi ir aprīkoti ar digitālu taimeri, kuru attiecīgi ieprogrammējot iespējams kontrolēt izsmidzinātā ūdens daudzumu un iestatīt padeves/pārtraukuma (ON/OFF) ciklu ilgumus, kas  ļauj ietaupīt ievērojamu ūdens daudzumu.

TIME sūkņu darbība

Ar BPS sistēmu aprīkotie sūkņi nodrošina sūkņa elektromotora dzesēšanu, izmantojot apvadlīniju no sūkņa uz ūdens tvertni. Pārtraukuma (OFF) cikla laikā sūknis joprojām turpina darboties. Apvadlīnija nodrošina tvertnes aukstā ūdens un motora uzsildītā ūdens sajaukšanos. BPS sistēma sāk recirkulēt ūdeni uz tvertni, tādējādi dzesējot sūkņa elektromotoru. Šāda veida sūkņa elektromotora dzesēšanas realizēšana ir efektīvāka par standarta sūkņiem nodrošināto dzesēšanu, jo standarta sūkņiem pārtraukuma cikla laikā tiek pārtraukta elektropadeve sūkņa motoram, tāpēc tie ātri pārkarst, un ūdens nespēj tos atdzesēt, tādējādi radot potenciālus mehāniskus bojājumus jau pēc pāris ekspluatācijas nedēļām. Ar BPS recirkulācijas dzesēšanas sistēmu aprīkotie TC sūkņi nodrošina ilgāku kalpošanas laiku un mazāku tehnisko apkopju skaitu. BPS sistēma uztur sūkņa darba temperatūru. Izvairīšanās no augstām darba temperatūrām ne tikai pasargā sūkni no pārkaršanas, bet arī uzlabo sūkņa efektivitāti, samazinot katlakmens veidošanos uz ventiļiem un sprauslām. Turklāt BPS darbojas kā automātiska drenāžas sistēma: iekārtas cauruļvads tiek drenēts caur iekšējo ūdens tvertni laikā, kad sūknis ir izslēgts, papildus drenāžas vārsts nav nepieciešams.

Ar LSP un QES aprīkoto elektromotoru darbība ir daudz klusāka un efektīvāka, kā arī drošāka salīdzinājumā ar priekšgājējiem. Pateicoties zemajam trokšņa līmenim (mazāk kā 55dB), iekārtu izmantošana iespējama vietās, kur trokšņu līmenim ir noteicoša loma. Piemēram, restorānos, bāros, baseinos u.c. publiskās vietās.

VAR būtībā ir jaunizstrādāta elektroniskās vadības sistēma, kas šīs sērijas sūkņiem ļauj pārvaldīt vairākas darba zonas neatkarīgi vienu no otras, nodrošinot automātiski mainīgu plūsmas daudzumu. Sistēma seko līdzi reālajam darba spiedienam un uztur to nemainīgu, kā arī tā automātiski palielina caurplūdumu atbilstoši sprauslu skaitam. Ar VAR sistēmas palīdzību iespējams sadalīt dzesēšanas apgabalu vairākās zonās un uzturēt dzesēšanu tajās automātiski un neatkarīgi. Sistēma patstāvīgi konstatē tajā radušās kļūdas vai bojājumus un automātiski izslēdzas.

PIELIETOJUMS

TC sistēmas ir piemērotas atbilstoša klimata nodrošināšanai āra apstākļos, piemēram, dārzos, baseinos, bāros un restorānos. TC sistēmas izmanto putekļu un smaku ierobežošanai, kā arī speciālu efektu radīšanai dažādās vietās, tajā skaitā strūklakās vai ainavu dizaina elemntos.

         

Klimata kontrole

Ūdens iekārtā tiek saspiests ar augsta spiediena sūkņa palīdzību un izvadīts caur speciāli izgatavotām smidzināšanas sprauslām, radot īpaši smalkus ūdens pilieniņus ar vidējo izmēru mazāku par 10 mikroniem. Pateicoties to smalkajai struktūrai, ūdens pilieniņi nekavējoties absorbē apkārtējo siltuma enerģiju un iztvaiko, nemitrinot virsmas un priekšmetus.

Līdz šim ar tradicionālajām sistēmām nebija iespējams nodrošināt kvalitatīvu gaisa kondicionēšanu plašās telpās, piemēram, noliktavās, kuru ekspluatācijas laikā telpās regulāri iekļūst āra gaiss caur atvērtām durvīm un logiem. TC sistēmas ļauj nodrošināt gaisa dzesēšanu plašās telpās, kā angāros, garāžās, noliktavās un ražotnēs, kā arī izkliedēt dažādu iekārtu darbības rezultātā izstaroto siltumu. Dzesēšana var tikt kombinēta ar gaisa mitruma kontrolēšanu, kas ir īpaši nozīmīgi tādās industrijās, kā papīra, koka un tekstila pārstrāde un ražošana. TC gaisa dzesēšanas un mitrināšanas sistēmas palielina dabīgo šķiedru stiepes stiprību un novērš statisko elektrību šķiedru un audumu apstrādes procesā, kā arī paaugstina komfortu darba zonās. Svarīgi, ka gaisa dzesēšanu iespējams veikt tikai zonās, kur tā ir nepieciešama, neradot papildus izmaksas.

Koks ir higroskopisks materiāls, kas absorbē vai atbrīvo ūdeni atkarībā no relatīvā mitruma. Augsta gaisa relatīvā mitruma apstākļos, koks absorbēs mitrumu līdz tas būs sasniedzis tādu pašu mitruma līmeni, kā apkārtējā gaisā. Nodrošinot piemērotu mitruma saturu koka šķiedrās, tiek samazinātas kvalitātes problēmas, kas saistītas ar koka piebriešanu, sarukšanu, plaisāšanu un deformēšanos.

 

         

Apkārtējās vides apstākļiem milzīga nozīme ir arī lopkopībā, putnkopībā un augkopībā. Apkārtējā gaisa kvalitāte un temperatūra ir faktori, kas ietekmē lopu un putnu veselību un dzīvotspēju, kas tiešā veidā atstāj iespaidu uz lopkopības un putnkopības gala produktu kvalitāti un apjomu. Uzlabojot dzīves apstākļus, putnu un lopu mirstība ievērojami samazinās.

Tāpat arī augkopībā, īpaši siltumnīcās, ir nepieciešams uzturēt augiem nepieciešamo gaisa temperatūru un mitrumu visa gada garumā, lai nodrošinātu augu augšanu, vairošanos un augļu nogatavošanos. Mūsdienīga smidzināšanas sistēma ir arī lielisks veids, lai apgādātu augus ar minerālmēslojumu u.c. barības vielām.

Zināms, ka augļi, dārzeņi u.c. pārtikas produkti satur lielu ūdens daudzumu, tāpēc to uzglabāšanā liela nozīme ir gaisa mitrumam un temperatūrai, lai neizraisītu produktu dehidrāciju vai priekšlaicīgu bojāšanos uzglabāšanas temperatūras dēļ.

TC sistēmas ir arī piemērots veids, kā nodrošināt nepieciešamo klimatu vīna pagrabos. Mucas jāglabā vietās, kur tās ir pasargātas no sausuma un gaismas, jo laika gaitā nepietiekama gaisa mitruma apstākļos vīna mucas tiek pakļautas dehidratācijai, kas ietekmē gan vīna kvalitāti, gan mucu konstrukciju. Tāpat gaisa mitrums nedrīkst būt arī pārāk augsts, lai neradītu apstākļus pelējuma sēnītes augšanai un attīstībai.

Putekļu daļinu pārtveršana

 

TC sistēmas ir piemērotas gaisā esošo un ražošanas, pārkraušanas un uzglabāšanas procesu rezultātā radušos putekļu daļiņu pārtveršanai un     nosēdināšanai uz zemes, un gaisa filtrācijai. Ar izsmidzināto ūdens pilieniņu palīdzību, kuru vidējais diametrs ir līdz 10 mikroniem, iespējams pārtvert un nosēdināt PM10 un mazāka izmēra putekļu daļiņas. Dažos gadījumos iespējams pievienot virsmaktīvās vielas, kas palielina putekļu daļiņu svaru un paātrina to nosēšanās procesa ātrumu.

 

Attēls 1. Putekļu daļiņu pārtveršanas process:

Puteklu_partversana

Smaku kontrole

 

Lai kontrolētu smaku rašanos un izplatīšanos, īpašas sērijas sūkņi pieļauj dažādu ķīmisku un arī dabīgu aktīvu vielu izsmidzināšanu. Šie reaģenti tiek izsmidzināti smaku radošo gāzu tuvumā, gāzes tiek absorbētas un pārveidotas savienojumos, kuri ir biodegradējami un bez smakas. Pievienotie produkti ir dabai draudzīgi, nav toksiski, bez piesārņojošas iedarbības, nav viegli uzliesmojoši, nav korozīvi un ir biodegradējami. Tie sastāv no elementiem, kuri tiek izmantoti arī pārtikas un kosmētikas rūpniecībā.

 

Attēls 2. Smaku kontrolēšanas process:

Smaku kontrole

TechnoCooling SISTĒMAS KOMPONENTES

Sprauslas un savienojumi

TechnoCooling dzesēšanas sistēmās izmanto nerūsējoša tērauda sprauslas ar  3/8’’ push-in savienojumiem neilona caurulēm vai ar 10 mm nerūsējošā tērauda savienojumiem, izmantojot nerūsējošā tērauda caurules. Detalizētāka informācija par katru veidgabalu meklējama šeit.

 

Nerūsējošā tērauda sprauslas un aksesuāri

Standarta push-in savienojumi un poliamīda (neilona) caurules (3/8'')

Nerūsējošā tērauda savienojumi un caurules (10 mm)

 

SŪKŅI

TechnoCooling dzesēšanas sistēmās tiek izmantoti profesionāli augsta spiediena (70 bar) sūkņi, kas paredzēti gan mazām, gan vidējām, gan arī lielām smidzināšanas sistēmām, kur nepieciešama augsta kvalitāte un drošība, nodrošinot  ražīgumu no 0.6 līdz pat 21 l/min. Visi sūkņi tiek ražoti saskaņā ar CE regulām, ir aprīkoti ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, manometru kā arī klimatnoturīgu, krāsotu tērauda korpusu ar gumijas balstiem, kas aizsargā pret vibrācijām.

QES tehnoloģijas elektromotori nodrošina augstu efektivāti ar zemu enerģijas patēriņu un zemu trokšņu līmeni. Īpaši piemēroti publiskās vietās, kā bāri, restorāni, baseini u.c. TIME tehnoloģoijas pamatā ir iebūvēts digitālais taimeris, kas nodrošina pilnu sūkņa darbības kontroli ar tiešiem frekvences uzstādījumiem. Digitālais taimeris dod iespēju iestatīt darba ciklus sekundēs un pauzes ciklus (sūknis izslēgts) minūtēs, tādējādi samazinot ūdens un enerģijas patēriņu un uzturot optimālu āra gaisa temperatūru. Patentētā BPS tehnoloģija pasargā sūkni no pārkaršanas un nodrošina tā darbību pie lielām jaudām. Daļa sūkņu ir aprīkota ar LSP sistēmu, kurā 700 RPMS elektromotoru nodrošina ļoti klusu iekārtas darbību, kā arī palielina sūkņa kalpošanas ilgumu, savukārt VAR tehnoloģija ļauj nodrošināt darbību neatkarīgās darba līnijās / zonās.

Detalizētāka informācija par sūkņiem, to tehniskajiem parametriem un pielietojumu meklējama šeit

PREMIUM sērijas sūknis EVOLUTION sērijas sūknis