Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Par firmu

Komforts mūsu klientiem

vai

Siltumapgādes un ūdensapgādes nozares uzņēmumi - komunālo tīklu apsaimniekotāji, būvniecības firmas, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības, kā arī veikali, kas nodrošina šādus uzņēmumus ar nepieciešamiem materiāliem ikdienā saistīti ar ļoti plašu darbam nepieciešamo materiālu spektru un nevienmērīgiem nepieciešamo materiālu apjomiem. Uzturēt noliktavas ar plašu sortimentu visiem dzīves gadījumiem, turklāt – pietiekamā apjomā, nav ne ērti, ne arī ekonomiski izdevīgi. No otras puses – ja šāda noliktava ir pieejama, tas palielina darbu izpildes ātrumu, nodrošina piemērotākos risinājumus katrai atsevišķai situācijai un ir sava veida komforts un priekšrocība attiecībā pret citiem nozares uzņēmumiem.

komforts mūsu klientiem

Akvedukts piedāvā zelta vidusceļu – nodrošina noliktavas ar ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmu izbūvei un ekspluatācijai nepieciešamiem materiāliem, rūpējas par noliktavas atlikumiem un operatīvām piegādēm no dažādu valstu ražotājiem. Jau no 2004. gada ikvienam savam sadarbības partnerim nodrošinām piekļuvi informācijai par mūsu noliktavas sortimentu un pieejamiem atlikumiem, kā arī nodrošinām pārskatāmu pasūtījumu veikšanas vidi, ar dažādām lietotāju tiesībām, pasūtījumu vēsturi un citiem ērtiem šīs platformas rīkiem. Akvedukts saviem materiāliem nodrošina būvniecības dokumentācijai tik nepieciešamos materiālu tehnisko īpašību apliecinājumus – ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstības deklarācijas, vai tehnisko datu lapas, kas iegūstami elektroniskā veidā pie katras preces, vai pasūtāmi, norādot pasūtījuma vai materiālu piedāvājuma numuru.

Šādā veidā Akvedukts partneri iegūst pārskatāmu materiālu noliktavu, par kuras uzturēšanu rūpējamies mēs un darām to jau gandrīz 30 gadu garumā. Lepojamies ar sadarbības partneriem, kas mūs novērtē no uzņēmuma pirmajiem dibināšanas gadiem un pateicamies tiem par uzslavām, norādēm un ieteikumiem darbības pilnveidošanā!  Mēs zinām, kas mūsu nozarē ir komforts, ērtība un garantēts serviss materiālu piegādē. Aicinām uz abpusēji izdevīgu sadarbību ikvienu nozares uzņēmumu, kam informācija par materiāliem, to pieejamība un pasūtīšanas ērtība ir svarīgs sadarbības nosacījums.