Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par strūklakām un dīķiem - Profesionālas strūklaku tehnoloģijas

Strūklaka Jaunā Teika, Rīgā

2017.gada jūlija noslēgumā uz pārbaudes brīdi tika iedarbināta jauna, strūklaka. Dinamiskais un atraktīvais ūdens objekts paredzēts kā viens no daudzajām Rīgas pilsētas Jaunās Teikas ēku kompleksa labiekārtojuma sastāvdaļām.  Strūklakā izvietotas 16 dinamiskas, vertikālas ūdens strūklas, izgaismotas ar RGB prožektoriem un četras parabolas formas “laminārās” strūklas, kas darbojas gan pēc iepriekš sagatavotas strūklakas darbības programmas, gan arī gatavas veikt savu uzdevumu, ja tiek nospiests uz strūklakas laukuma izvietotais pēdas sensors. Strūklakas ūdens rezervuārā izvietotas iekārtas ar spriegumu līdz 30V, līdz ar to tā ir pilnībā elektrodroša un atbilst standarta LVS HD 60364-7-702:2011 “Zemsprieguma elektroietaises. 7-702. daļa: Prasības īpašām ietaisēm vai vietām. Peldbaseini un strūklakas” prasībām. Jaunās Teikas labiekārtojuma, apzaļumošana un arī strūklakas vizuālais risinājums radīts Ainavu arhitektūras darbnīcā ALPS, strūklakas tehnoloģiskās daļas risinājums un tehniskais projekts izstrādāts kompānijā Akvedukts (arhitektu biroja TECTUM uzdevumā), strūklaku tehnoloģijām izmantotas OASE GmbH profesionālās iekārtas un aprīkojums, tehnoloģiju montāžu realizēja uzņēmuma Teklat speciālisti. Objekta pasūtītājs – uzņēmums InResco.

Strūklakas pilns darba mūžs tika uzsākts 2018.gada pavasarī.