Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par strūklakām un dīķiem - Profesionālas strūklaku tehnoloģijas

Strūklaka Krāslavā

Strūklaka Krāslavā

Strūklaka- pilsētas simbola atveids tika atklāta 2010.gada jūlijā, Krāslavā. Burinieks no Krāslavas pilsētas ģerboņa, ar mākslinieka Gunāra Platpīra palīdzību ir kļuvis par strūklakas centrālo figūru. Ūdens strūklas šķeltu viļņu formā, ūdens plūsma no airiem un kuģa sāniem, piecas kuplas ūdens strūklas no zemes simbola priekšplānā- šādi, ar ūdens palīdzību, staltais burinieks tiek atdzīvināts un piesaista ikviena garāmgājēja uzmanību. Objekts veidots kā sausā strūklaka- tai nav atklāts ūdens baseins, kas strūklaku padara atraktīvu un dažādām ūdens rotaļām pieejamu bērniem.
Strūklakā ik minūti iztek 1200 litri ūdens, kas savācas pazemes rezervuārā, tiek mehāniski attīrīts un padots atpakaļ uz strūklaku.
Strūklakas izbūves darbus SIA Platpirs vadībā veica uzņēmums Krāslavas ūdens, strūklakas tēlu veidoja un burinieka atveidošanu telpiskā formā veica mākslinieks Gunārs Platpīrs. Strūklakas hidrotehniskais risinājums izstrādāts kompānijā Akvedukts.

Autora Gunāra Platpīra par strūklaka Buru laiva konkursā Gada balva dizainā 2011 ieguva atzinību kategorijā Vides dizains.