Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par strūklakām un dīķiem - Profesionālas strūklaku tehnoloģijas

"Plaukstošā ūdensroze" Balvos

2004.gadā darbību uzsāka strūklaka "Plaukstošā ūdensroze" Balvos. Strūklakas izskata idejas autors- mākslinieks Ivars Vecāns. Tehnoloģiskais risinājums idejas īstenošanai un strūklakas projekts izstrādāts kompānijā Akvedukts [Gints Jaudzems], strūklakas izgatavošanai izmantotas Vācijas rūpnīcas "OASE" profesionālās strūklaku iekārtas.

Strūklu attēlu veido 21 strūkla - 9 strūklas ieskautas ziedlapās, 12 strūklas izvietotas aplī ap ziedlapām. Strūklakā vienlaicīgi cirkulējošais ūdens daudzums - 1700 l/min. Strūklakas darbības laikā gaisā (izmests no sprauslām) atrodas ~70-80 litri ūdens.